Ny styrelseledamot i Transiro Int AB (publ)
Thu, 29 Nov 2018 10:56:55Kommuniké från extra stämma i Transiro Int AB (publ)
Thu, 29 Nov 2018 10:53:54Transiro nära ny affär på den indonesiska marknaden
Wed, 14 Nov 2018 12:42:41Transiro Int. AB:Kvartalsrapport 3 2018
Fri, 02 Nov 2018 10:08:53

Spännande förvärv och stark underliggande tillväxt i bolaget

Kallelse till extra stämma i Transiro Int. AB (PUBL)
Tue, 30 Oct 2018 10:01:54Transiro förvärvar bolag och blir ledande aktör inom trafikledningssystem för bussar
Thu, 25 Oct 2018 06:46:48Transiro får första ordern från filippinska marknaden - Totalt ordervärde 6,3 miljoner kronor
Tue, 25 Sep 2018 09:12:35

Transiro får sin första order på att leverera system till Manila International Airport Authority (MIIA). Flygplatsen tar hjälp av Transiro för att förbättra säkerheten och strukturen avseende flödet av taxibilar till och från Metro Manila Airport i Manila. Myndigheten kommer använda Transiros Vehicle Access Control (VAC), för kontroll av fordon och förare som kör in till flygplatsen. Det totala ordervärdet för affären uppgår till omkring 6,3 miljoner kronor över tre år. 

Transiro Int. AB: Halvårsrapport 1 2018
Wed, 29 Aug 2018 11:58:10Transiro skapar nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet
Thu, 23 Aug 2018 11:50:12

Transiro har utvecklat ett komplett system för taxiverksamhet med funktioner för allt från bokning och trafikledning till myndighetsrapportering. Att utveckla ett taxisystem har länge varit ett långsiktigt mål för bolaget och i samband med pågående försäljningsprocesser i Sydostasien har man sett en stor efterfrågan samt ett tydligt behov av en lösning på tekniskt eftersatta marknader. Projektet har därför prioriterats av bolaget under sommaren och den första versionen av systemet är nu i bruk hos det svenska taxibolaget Green Apple Cab. 

Flaggningsmeddelande i Transiro AB
Wed, 27 Jun 2018 07:41:33Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad
Mon, 04 Jun 2018 13:12:24

Efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang, har Transiro nu vunnit den första upphandlingen för terminalen. Nu väntar implementering och driftsättning av systemen.

Kommuniké från Årsstämman 2018 i Transiro Int AB (publ)
Thu, 17 May 2018 11:50:02Sista dagen för handel med BTA i Transiro
Tue, 15 May 2018 06:59:10

Transiro Int. AB (publ) genomförde under våren en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 16 588 376 aktier. Onsdagen den 16 maj 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredagen den 18 maj 2018.

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB 17 maj 2018
Thu, 03 May 2018 13:33:51

Transiro Int AB håller årsstämma 2018-05-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15. 

Kvartalsrapport Q1 2018 Transiro Int AB
Fri, 27 Apr 2018 13:21:53Årsredovisning 2017
Thu, 26 Apr 2018 13:12:40Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)
Tue, 17 Apr 2018 11:53:43

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

Transiros företrädesemission övertecknad till 137%
Fri, 06 Apr 2018 12:22:13

Transiro Int AB har avslutat företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Publicering av teaser
Tue, 13 Mar 2018 13:05:00

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teaser med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Publicering av teckningssedel
Tue, 13 Mar 2018 13:05:00

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teckningssedel med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Publicering av informationsmemorandum
Mon, 12 Mar 2018 12:49:39

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Transiro Int. AB genomför företrädesemission
Thu, 01 Mar 2018 14:24:46

Vid styrelsesammanträde idag den 1 mars 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 932 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 607 214,65 SEK till 1 214 429,30 SEK.

Transiro Int. AB ställer in den planerade företrädesemissionen
Wed, 28 Feb 2018 14:05:32

Vid styrelsesammanträde idag den 28 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att inte genomföra den tidigare kommunicerade företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK. Se pressrelease från den 20 februari 2018.

Bokslutskommuniké 2017
Tue, 20 Feb 2018 09:05:00

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2017/01/01 - 2017/12/31.

Johan Eriksson blir ny VD för IT-företaget Transiro Int. AB
Tue, 20 Feb 2018 09:05:00

Styrelsen har idag utsett Johan Eriksson till VD för Transiro. Johan har gedigen kunskap inom IT-branschen samt erfarenhet inom internationell teknisk försäljning i bland annat Asien.

Transiro Int. AB genomför företrädesemission
Tue, 20 Feb 2018 09:05:00

Vid styrelsesammanträde idag den 20 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 303 607,30 SEK till 910 821,95 SEK.

Transiro tidigarelägger rapportdatum
Fri, 16 Feb 2018 14:11:23

Transiro tidigarelägger rapportdatum för bokslutskommuniké 2017 till den 20:e februari 2018.

Transiros riktade emission registrerad hos Bolagsverket
Thu, 15 Feb 2018 12:57:43

Bolagsverket har registrerat den riktade emissionen som genomfördes den 5 oktober 2017. 

Storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro
Wed, 27 Dec 2017 09:09:53

En av Transiros storkunder gör nu en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Beställningen görs i form av en samlad mängd konsulttimmar med initialt ordervärde på ca 330 000 kr.

Transiro tecknar avtal med återförsäljare i Filippinerna
Mon, 18 Dec 2017 12:46:33

Transiro expanderar verksamheten till Filippinerna då de har kontrakterat en första återförsäljare med kontor i Manila.

Pilotprojektet i Jakarta Stad godkänt
Tue, 28 Nov 2017 12:02:56

Transiro tar ett kliv framåt med ett positivt besked om pilotprojektet. Pilotprojektet uppfyller de krav på övervakning, offentlig service, säkerhet och management som Jakarta Stad ställer.

Transiro åker på turné i Indonesien
Thu, 23 Nov 2017 10:34:32

I samband med Swedish Urban Transport & Smart City Roadshow to Indonesia den 28-30 november som anordnas av Business Sweden, beger sig Transiro ut på turné i Indonesien. Bolaget kommer att besöka städerna Jakarta, Badung och Makassar för att träffa stadstjänstemän och andra viktiga intressenter.

Transiro utökar verksamheten i Indien
Thu, 16 Nov 2017 12:46:02

Transiro fortsätter expandera sin verksamhet internationellt och öppnar ytterligare ett säljkontor på den asiatiska marknaden. Det nya säljkontoret är beläget i Changdigardh i Indien, världens sjätte största ekonomi.

Transiro får beviljat stöd för internationalisering
Mon, 13 Nov 2017 08:40:55

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att bifalla IT-bolaget Transiros ansökan om en affärsutvecklingscheck på 250 000 kr för internationalisering. Stödet ska delfinansiera bolagets fortsatta expansion och nya satsning i Asien. 

Storkund lägger tilläggsbeställning hos Transiro
Mon, 06 Nov 2017 08:56:09

En av Transiros storkunder har gjort en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter. Beställningen har ett ordervärde på ca 250 000 kr. 

Kvartalsrapport Q3 Transiro Int AB
Tue, 31 Oct 2017 11:00:00Transiro tecknar avtal med Wallers Buss
Wed, 25 Oct 2017 07:49:14

IT-bolaget Transiro har tecknat avtal med Wallers Buss. Avtalet omfattar Transiros molnbaserade produkter för beställningstrafik med start i december 2017. 

Transiro genomför en riktad emission om 1 MSEK
Thu, 05 Oct 2017 10:32:01

Styrelsen i Transiro Int AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 19 maj 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 35.714,30 kr genom en riktad nyemission av 714.286 aktier till en teckningskurs om 1,40 kr. Detta tillför bolaget 1.000.000 SEK före emissionskostnader. 

Uppdatering om kundavtal
Tue, 12 Sep 2017 12:32:11

Inför sommaren tecknade Transiro avtal med 4 nya kunder. En av dom kunderna var Adelsö Buss AB som nu börjat använda Transiros produkter i sin verksamhet. 

Transiro uppdaterar sin planeringsmodul
Fri, 01 Sep 2017 08:02:45

Transiro har tidigare i veckan lanserat en ny version utav sin planeringsmodul. Planeringsmodulen används utav Transiros kunder för att planera sina fordons och förares aktiviteter. Det är en central produkt som många av Transiros kunder behöver för att kunna bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt.

Halvårsrapport 1 2017
Tue, 22 Aug 2017 11:50:00Jakarta Stads pilotprojekt är igång och rullar
Wed, 16 Aug 2017 11:22:26

Jakarta Stads pilotprojekt som startade i juli är, sedan 11:e Augusti, igång och rullar med skarpa bussar. Nu skall det samlas in data så att Jakarta Stad kan utvärdera pilotprojektet och se vad som behöver göras för att gå vidare med en beställning för alla 23 bussterminaler i Jakarta.

Jakarta Stad startar pilotprojekt med Transiros produkter för stadens bussterminaler
Thu, 13 Jul 2017 08:00:00

Jakarta Stad startar i juli ett pilotprojekt med Transiros produkter för att effektivisera arbetet på en av stadens bussterminaler. Vid positivt resultat kommer produkterna börja användas på stadens samtliga 23 terminaler. Transiros VD Tobias Beckman kommer vara på plats i Jakarta i 4 veckor för att säkerställa en bra uppstart av projektet.

Transiro expanderar verksamheten till Finland
Mon, 10 Jul 2017 08:00:00

IT-bolaget Transiro har nu tecknat sitt första avtal i Finland. Transportbolaget Keskis Logistics Oy Ab är först ut och tecknar ett standard-abonnemang för att använda Transiros molnbaserade produkter, med start i augusti 2017.

Transiro tecknar avtal med fösta kunden inom segmentet lastbilar
Mon, 10 Jul 2017 08:00:00

IT-bolaget Transiro kliver in i ytterligare ett nytt segment. Transportbolaget Keskis Logistics Oy Ab blir Transiros första kund inom segmentet lastbilar.

Transiros grundare flyttar aktier
Fri, 07 Jul 2017 09:09:15

Den 5 juli flyttades 191 330 aktier mellan grundarna till bolaget Transiro Int AB. Transaktionen skedde utanför marknaden och var mellan bolagen Ultra Bang Holding AB och DFS Consulting AB.

Transiro tecknar avtal med 4 nya kunder
Fri, 07 Jul 2017 08:16:00

IT-bolaget Transiro har inför sommaren tecknat avtal med 4 nya kunder med en total vagnpark på 23 st fordon.

Bussakuten förlänger sina avtal med Transiro
Wed, 21 Jun 2017 08:00:00

Bussakuten väljer att förlänga sina avtal med Transiro. Avtalen gäller inledningsvis 24 månader och har ett värde på ca 370 000 kr. 

Transiro startar försäljning mot segmentet lastbilar
Thu, 01 Jun 2017 07:56:27

Nu har Transiro anpassat sina produkter för företag som hanterar lastbilar. Ett segment som är ca 50 gånger större än hela segmentet för buss. Sedan tidigare har Transiro kunder inom segmenten tåg, buss och taxi.

Transiro tecknar avtal med Axelssons Turisttrafik
Mon, 22 May 2017 06:33:08

IT-bolaget Transiro har tecknat avtal med Axelssons Turisttrafik. Avtalet omfattar Transiros molnbaserade produkter för beställningstrafik med start i oktober 2017.