Första sex månaderna med nya Transiro
Thu, 11 Jul 2019 12:09:29

Det har nu gått sex månader sedan Transiro förvärvade Sindas Informationssystem och därigenom även produkterna Klartext och Kassanova. Det första halvåret har inneburit nya möjligheter för Transiro och Bolaget har fokuserat på att sammanfoga bolagen och produkterna i den nya koncernen för att effektivisera tillväxten.

Fyra nya bussbolag tecknar avtal med Klartext Bussbokning
Tue, 04 Jun 2019 09:14:22Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)
Fri, 17 May 2019 12:24:38Transiro Int ABs företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket
Thu, 09 May 2019 14:40:32Transiro tecknar nya avtal för Kassanova affärssystem
Mon, 29 Apr 2019 11:57:04

Transiros dotterbolag Sindas har tecknat två nya avtal för Kassanova Affärssystem. Det samlade ordervärdet uppgår till 525.000 kronor.

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31
Fri, 26 Apr 2019 10:22:29Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB
Wed, 24 Apr 2019 11:15:59

Transiro Int AB håller årsstämma 2019-05-17 kl.11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor. Nedan publiceras huvudägarnas jämte styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15.

Årsredovisning 2018
Mon, 15 Apr 2019 09:32:19Fyra nya bussbolag väljer Klartext Bussbokning
Wed, 10 Apr 2019 08:48:44

Transiros dotterbolag Sindas har i dagarna signerat fyra nya kundavtal gällande produkten Klartext Bussbokning. Det samlade ordervärdet uppgår till 225.000:- 

Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)
Wed, 10 Apr 2019 08:28:32Transiro senarelägger datum för årsstämma
Tue, 09 Apr 2019 13:41:56Transiro Int AB (publ) tecknar avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs
Tue, 19 Mar 2019 08:55:55Utfall av företrädesemission i Transiro Int AB
Fri, 22 Feb 2019 11:19:19Transiro levererar taxisystem till flygplatsen i Manila
Thu, 07 Feb 2019 14:31:56Inbjudan investerarkväll
Tue, 05 Feb 2019 10:28:16

Transiro Int. AB (publ) bjuder in till en investerarkväll där vi tillsammans med 3 andra intressanta och aktuella företag kommer presenteras.  Datum Torsdag 7 februari 2019 Tid 17:30 – 20:30 Plats GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm Anmälan info@transiro.com 

Transiro förlänger handeln med teckningsrätter i pågående emission till och med den 8 februari 2019
Wed, 30 Jan 2019 14:20:17Transiro förlänger teckningsperioden i pågående emission till och med den 12 februari 2019
Wed, 30 Jan 2019 09:17:03Publicering av informationsmemorandum
Mon, 21 Jan 2019 10:17:45

Transiro Int. AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 januari 2019.

Bokslutskommuniké 2018
Mon, 21 Jan 2019 10:15:00

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2018.01.01 - 2018.12.31 

Bolist startar ny kedja och tecknar avtal med Transiro Int AB (publ) - Kassanova Affärssystem
Fri, 18 Jan 2019 14:12:14Transiro Int. AB tidigarelägger bokslutskommunikén för 2018
Thu, 20 Dec 2018 13:00:26Transiro slutför förvärv av Sindas och genomför företrädesemission
Thu, 20 Dec 2018 10:30:22

Transiro Int. AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Sindas Informationssystem AB och Styrelsen har beslutat om företrädesemission för att finansiera köpet.

Ny styrelseledamot i Transiro Int AB (publ)
Thu, 29 Nov 2018 10:56:55Kommuniké från extra stämma i Transiro Int AB (publ)
Thu, 29 Nov 2018 10:53:54Transiro nära ny affär på den indonesiska marknaden
Wed, 14 Nov 2018 12:42:41Transiro Int. AB:Kvartalsrapport 3 2018
Fri, 02 Nov 2018 10:08:53

Spännande förvärv och stark underliggande tillväxt i bolaget

Kallelse till extra stämma i Transiro Int. AB (PUBL)
Tue, 30 Oct 2018 10:01:54Transiro förvärvar bolag och blir ledande aktör inom trafikledningssystem för bussar
Thu, 25 Oct 2018 06:46:48Transiro får första ordern från filippinska marknaden - Totalt ordervärde 6,3 miljoner kronor
Tue, 25 Sep 2018 09:12:35

Transiro får sin första order på att leverera system till Manila International Airport Authority (MIIA). Flygplatsen tar hjälp av Transiro för att förbättra säkerheten och strukturen avseende flödet av taxibilar till och från Metro Manila Airport i Manila. Myndigheten kommer använda Transiros Vehicle Access Control (VAC), för kontroll av fordon och förare som kör in till flygplatsen. Det totala ordervärdet för affären uppgår till omkring 6,3 miljoner kronor över tre år. 

Transiro Int. AB: Halvårsrapport 1 2018
Wed, 29 Aug 2018 11:58:10Transiro skapar nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet
Thu, 23 Aug 2018 11:50:12

Transiro har utvecklat ett komplett system för taxiverksamhet med funktioner för allt från bokning och trafikledning till myndighetsrapportering. Att utveckla ett taxisystem har länge varit ett långsiktigt mål för bolaget och i samband med pågående försäljningsprocesser i Sydostasien har man sett en stor efterfrågan samt ett tydligt behov av en lösning på tekniskt eftersatta marknader. Projektet har därför prioriterats av bolaget under sommaren och den första versionen av systemet är nu i bruk hos det svenska taxibolaget Green Apple Cab. 

Flaggningsmeddelande i Transiro AB
Wed, 27 Jun 2018 07:41:33Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad
Mon, 04 Jun 2018 13:12:24

Efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang, har Transiro nu vunnit den första upphandlingen för terminalen. Nu väntar implementering och driftsättning av systemen.

Kommuniké från Årsstämman 2018 i Transiro Int AB (publ)
Thu, 17 May 2018 11:50:02Sista dagen för handel med BTA i Transiro
Tue, 15 May 2018 06:59:10

Transiro Int. AB (publ) genomförde under våren en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 16 588 376 aktier. Onsdagen den 16 maj 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredagen den 18 maj 2018.

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB 17 maj 2018
Thu, 03 May 2018 13:33:51

Transiro Int AB håller årsstämma 2018-05-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15. 

Kvartalsrapport Q1 2018 Transiro Int AB
Fri, 27 Apr 2018 13:21:53Årsredovisning 2017
Thu, 26 Apr 2018 13:12:40Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)
Tue, 17 Apr 2018 11:53:43

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

Transiros företrädesemission övertecknad till 137%
Fri, 06 Apr 2018 12:22:13

Transiro Int AB har avslutat företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Publicering av teaser
Tue, 13 Mar 2018 13:05:00

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teaser med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Publicering av teckningssedel
Tue, 13 Mar 2018 13:05:00

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed teckningssedel med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Publicering av informationsmemorandum
Mon, 12 Mar 2018 12:49:39

Transiro Int AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 14 mars 2018. 

Transiro Int. AB genomför företrädesemission
Thu, 01 Mar 2018 14:24:46

Vid styrelsesammanträde idag den 1 mars 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 932 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 607 214,65 SEK till 1 214 429,30 SEK.

Transiro Int. AB ställer in den planerade företrädesemissionen
Wed, 28 Feb 2018 14:05:32

Vid styrelsesammanträde idag den 28 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att inte genomföra den tidigare kommunicerade företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK. Se pressrelease från den 20 februari 2018.

Bokslutskommuniké 2017
Tue, 20 Feb 2018 09:05:00

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2017/01/01 - 2017/12/31.

Johan Eriksson blir ny VD för IT-företaget Transiro Int. AB
Tue, 20 Feb 2018 09:05:00

Styrelsen har idag utsett Johan Eriksson till VD för Transiro. Johan har gedigen kunskap inom IT-branschen samt erfarenhet inom internationell teknisk försäljning i bland annat Asien.

Transiro Int. AB genomför företrädesemission
Tue, 20 Feb 2018 09:05:00

Vid styrelsesammanträde idag den 20 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 303 607,30 SEK till 910 821,95 SEK.

Transiro tidigarelägger rapportdatum
Fri, 16 Feb 2018 14:11:23

Transiro tidigarelägger rapportdatum för bokslutskommuniké 2017 till den 20:e februari 2018.

Transiros riktade emission registrerad hos Bolagsverket
Thu, 15 Feb 2018 12:57:43

Bolagsverket har registrerat den riktade emissionen som genomfördes den 5 oktober 2017.