Här hittar du nyheter och finansiell information om Transiro Int. AB (Publ).
Du kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter genom att ange din e-postadress i rutan nedan.

Har du frågor angående utskicken är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt via:
ir@transiro.com

 

Bolagsstyrning

Bolagets ägande och styrande

Transiro är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Transiro (TIRO MTF) är listat på NGM Nordic Growth Markets och följer därmed NGMs regelverk. Transiro tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom NGM inte definieras som en reglerad marknad och därmed är inte dessa regler tillämpningsbara.

 

Ägarstruktur

De största ägarnas innehav

NS Ventures, 6.662.289 aktier (23,19%)

23%

Citroq Capital, 5.891.713 aktier (20,51%)

21%

Ultra Bang Holding, 1.340.955 aktier (4,67%)

5%

Weckma Invest, 1.200.760 aktier (4,18%)

4%

DFS Consulting, 1.085.850 aktier (3.78%)

4%

Totalt, största ägarna 16.181.567
Totalt, övriga ägare 12.551.102
Totalt, alla ägare 28.732.669

Största ägarna i förvaltarförteckningen per 2018-06-30.

Finansiell kalender

Kommande viktiga datum

  • 180829 Halvårsrapport 2018
  • 181102 Delårsrapport tre 2018

Revisor

Bolagets revisor

Bolagsstämman har valt revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Karlsson som ansvarig revisor.

Styrelse

Jonas Litborn

Styrelseordförande

Jonas har under de senaste 10 åren arbetat med startups med fokus i Sydostasien och är styrelseordförande i flertalet listade bolag.

Thomas Edselius

Styrelseledamot

Thomas har över tjugo års erfarenhet inom ekonomi från flera små och stora företag. Thomas har en examen i Civilekonomi från Uppsala Universitet.

Anna Lassi

Anna Lassi

Styrelseledamot

Anna Lassi har flera års erfarenhet som CFO i First North listade bolaget Mavshack AB.

Robert Jensen

Styrelseledamot

Robert Jensen har 25 års erfarenhet från transportbranschen och har under de senaste 10 åren även arbetat med ett flertal startupföretag inom olika branschområden.

Senaste nyheterna

Nyheter, pressreleaser m.m.

Ny styrelseledamot i Transiro Int AB (publ)
Thu, 29 Nov 2018 10:56:55Kommuniké från extra stämma i Transiro Int AB (publ)
Thu, 29 Nov 2018 10:53:54Transiro nära ny affär på den indonesiska marknaden
Wed, 14 Nov 2018 12:42:41Transiro Int. AB:Kvartalsrapport 3 2018
Fri, 02 Nov 2018 10:08:53

Spännande förvärv och stark underliggande tillväxt i bolaget

Aktien

Aktiekapital m.m.

Aktiekapitalet i Transiro Int. AB (Publ) uppgår till 829 49,15 fördelat på 28 732 669 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antal aktier till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Transiro Int. AB (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Bolagsbeskrivning

Affärsidé

Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.

Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö.

Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.

Handelsinformation

Kortnamn, ISIN-kod m.m.

Aktiens kortnamn på börsen: TIRO MTF
ISIN-kod för aktier som handlas på börsen: SE0009242027
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Aktiekapitalets utveckling

Nyemissioner, split m.m.

Tidpunkt Händelse Kvotvärde Ökning av antal aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2016 jan Bolagets bildande 1,00 50 000 50 000 50 000 50 000
2016 april Nyemission 1,00 250 000 250 000 300 000 300 000
2016 maj Nyemission 1,00 57 143 57 143 357 143 357 143
2016 juni Nyemission 1,00 142 857 142 857 500 000 500 000
2016 okt Split (20:1) 0,05 9 500 000 0 10 000 000 500 000
2016 nov Nyemission 0,05 1 430 000 71 500 11 430 000 571 500
2017 okt Nyemission 0,05 714 286 35 714,30 12 144 286 607 214,30
2018 apr Nyemission 0,05 16 588 383 829 49,15 28 732 669 1 436 633,45