Här hittar du nyheter och finansiell information om Transiro Int. AB (Publ).
Du kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter genom att ange din e-postadress i rutan nedan.

Har du frågor angående utskicken är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt via:
ir@transiro.com

 

Bolagsstyrning

Bolagets ägande och styrande

Transiro är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Transiro (TIRO MTF) är listat på NGM Nordic Growth Markets och följer därmed NGMs regelverk. Transiro tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom NGM inte definieras som en reglerad marknad och därmed är inte dessa regler tillämpningsbara.

 

Ägarstruktur

De största ägarnas innehav

NS Ventures, 3.188.288 aktier (27,89%)

28%

New Equity Ventures Int. II, 1.379.848 aktier (12,07%)

12%

Weckma Invest AB, 1.200.760 aktier (10.50%)

10%

DFS Consulting AB, 1.085.850 aktier (9.50%)

10%

Ultra Bang AB, 983.812 aktier (8,61%)

9%

Totalt, största ägarna 7.838.558
Totalt, övriga ägare 3.591.442
Totalt, alla ägare 12.144.286

Största ägarna i förvaltarförteckningen per 2017-12-31.

Finansiell kalender

Kommande viktiga datum

  • 180228 Bokslutskommuniké 2017
  • 180427 Delårsrapport ett 2018
  • 180829 Halvårsrapport 2018
  • 181102 Delårsrapport tre 2018

Revisor

Bolagets revisor

Bolagsstämman har valt Ericsson & Lejonhird AB har valts som revisionsbyrå, med huvudansvarig revisor Camilla Malmgren.

Styrelse

Thomas Edselius

Styrelseordförande

Thomas är ekonomichef för NS Ventures och övervakar den ekonomiska verksamheten av NS Ventures och NS portfölj i Sverige, USA och Indien. Han har över tjugo års erfarenhet inom ekonomi från flera små och stora företag. Thomas har en examen i Civilekonomi från Uppsala Universitet.

Tobias Beckman

Styrelseledamot

Tobias är styrelseledamot och CTO för Transiro. Han har över tolv års erfarenhet från IT-branschen från både små och stora IT-företag. Tobias har en examen i Datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Fredric Wallstén

Styrelseledamot

Fredric är styrelseledarmot i Transiro. Han har över 20 års erfarenhet ifrån IT och Telecom branschen från olika sälj- och Management positioner. Fredric har en marknadsföringsutbildning ifrån IHM Business school.

Stephan Knowles

Styrelseledamot

Stephan är utvecklingschef på NS Ventures och övervakar arkitektur och produktutveckling för alla företag i NS portfölj. Han har över tjugofem års erfarenhet från IT-branschen som en entreprenör och grundare av flera IT-företag. Stephan har en examen i Software Engineering and Management från Uppsala Universitet.

Senaste nyheterna

Nyheter, pressreleaser m.m.

Kommuniké från Årsstämman 2018 i Transiro Int AB (publ)
Thu, 17 May 2018 11:50:02Sista dagen för handel med BTA i Transiro
Tue, 15 May 2018 06:59:10

Transiro Int. AB (publ) genomförde under våren en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 16 588 376 aktier. Onsdagen den 16 maj 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredagen den 18 maj 2018.

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB 17 maj 2018
Thu, 03 May 2018 13:33:51

Transiro Int AB håller årsstämma 2018-05-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15. 

Kvartalsrapport Q1 2018 Transiro Int AB
Fri, 27 Apr 2018 13:21:53Aktien

Aktiekapital m.m.

Aktiekapitalet i Transiro Int. AB (Publ) uppgår till 607 214,30 fördelat på 12 144 286 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antal aktier till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Transiro Int. AB (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Bolagsbeskrivning

Affärsidé

Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.

Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö.

Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.

Handelsinformation

Kortnamn, ISIN-kod m.m.

Aktiens kortnamn på börsen: TIRO MTF
ISIN-kod för aktier som handlas på börsen: SE0009242027
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Aktiekapitalets utveckling

Nyemissioner, split m.m.

Tidpunkt Händelse Kvotvärde Ökning av antal aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2016 jan Bolagets bildande 1,00 50 000 50 000 50 000 50 000
2016 april Nyemission 1,00 250 000 250 000 300 000 300 000
2016 maj Nyemission 1,00 57 143 57 143 357 143 357 143
2016 juni Nyemission 1,00 142 857 142 857 500 000 500 000
2016 okt Split (20:1) 0,05 9 500 000 0 10 000 000 500 000
2016 nov Nyemission 0,05 1 430 000 71 500 11 430 000 571 500
2017 okt Nyemission 0,05 714 286 35 714,30 12 144 286 607 214,30