FordonHållbar transport

Det allra renaste bränslet

By 2018-02-01 February 8th, 2018 No Comments

Visste du att fordonsgas är det första och enda Svanenmärkta fordonsbränslet? Det är ett av de allra renaste bränslet samt det drivmedel med lägst klimat- och miljöpåverkan och bussar i kollektivtrafik är en av de viktigaste marknaderna för fordonsgasen.

Visst låter det bra? Dock har den totala mängden såld fordonsgas minskat, enligt ny statistik från SCB för halvåret 2017, som presenterats av branschorganisationen Energigas Sverige. Totalt under årets första halva har försäljningen av fordonsgas minskat med 4,6 procent. Oroande siffror förstås, men statistiken visar även på andra mer positiva siffror. Större delen av den fordonsgas som säljs utgörs av biogas. Under de senaste tio åren består fordonsgasen till 50 procent av biogas, och andelen ökar stadigt. Målsättningen för Energigas Sverige är att fördubbla den andelen. År 2030 ska fordonsgasen till 100 procent bestå av biogas.

Vad är biogas?
Naturvårdsverket bedömer biogas vara det drivmedel som idag ger lägst klimatpåverkan. Biogas anses vara en viktig del av lösningen för att uppnå miljömålen för en fossilfri transportsektor och är som drivmedel i bussar en del i en strategisk miljösatsning i många kommuner runt om i landet. Full förståeligt då användning av biogas i princip är koldioxidneutralt. Utsläppen av koldioxid är upp till 90 procent lägre med biogas jämfört med bensin.

Fördelar med biogas

  • Biogasen är förnybar och skapas från avfall såsom matrester och restprodukter från industri och jordbruk.
  • Biogas och processen att skapa den innebär att vi tar vara på och gör nytta av det avfall som produceras i samhället.
  • Biogas bidrar till en renare luft och släpper ut 80 – 90 procent färre skadliga partiklar jämfört med bensin och diesel
  • Att göra biogas av gödsel hjälper till att minska den globala uppvärmningen och ger oss samtidigt miljövänlig energi.