Det elektriska fordonets historia

av | Fordon, Hållbar transport

Det vi anser modernt idag såsom elektrifieringen av transportbranschen, är inte ett nytt påfund som många tror. Tvärtom har de elektriska fordonen en lång historia bakom sig.

Elektriciteten ligger till grund för det moderna samhället. När det begav sig var Sverige ett av de första länderna där i princip alla hushåll hade tillgång till och vars basfunktioner drevs på elektricitet. Nu kan vi även se att elektriska bilar och bussar stadigt ökar på svenska vägar och att elektrifieringen av tunga transporter påbörjats. Men som tidigare nämnt är fenomenet eldrivna fordon inget som har hittats på under senare tid. Tvärtom!

Fortsätt läsa om du vill veta mer om detta. Nedan har vi sammanfattat elfordonets historia åt dig i årtal från dess födelse fram till idag.

Elfordonets historia

1875: Det första praktiskt användbara elfordonet konstrueras. Det handlar om en trehjuling med en elmotor. Men att bygga depåer för uppladdning av batterierna är svårt och på grund av det blir ingen produktion aktuell.

1881: Det första elektriska fordonet att gå i produktion presenteras av fransmannen Gustave Trouvé på världsutställningen för elektricitet i Paris.

1888: En elektrisk trehjulig vagn med topphastigheter på 12-13 kilometer i timmen lanseras i Storbritannien. Samma år konstrueras den första elektriska bussen av John Kemp Starley.

1890: En elektrisk omnibuss sätts i trafik mellan Charing Cross och Victoria i London.

1895: Electric Vehicle Co. och Morris-Salmon startar produktion av elbilar i USA. Dessa kommer att börja exporteras till Europa i början av 1900-talet. Elbilen blomstrar i början av seklet men konkurreras sedan ut av bensinbilen som är snabbare, billigare att massproducera och har en betydligt längre räckvidd än elbilen.

1990: Elbilen vaknar till liv igen. Den amerikanska delstaten Kalifornien kräver att biltillverkarna erbjuder en viss andel Zero Emission Vehicles, vilket leder till en rad nya elbilar. Nutek genomför i början av 90-talet en elbilsupphandling i Sverige.

2000: Före millenniumskiftet fanns drygt 600 elbilar på Sveriges vägar. Nu ökar intresset för elbilar då bensinpriserna skjuter i höjden. Klimatdebatten blir allt intensivare vilket också påskyndar utvecklingen av bränslesnålare och mer miljömedvetna bilar.

2017: Det finns 39 656 laddbara bilar och 49 elektriska bussar i kollektivtrafik på svenska vägar, enligt statistik från bland annat Svensk Kollektivtrafik. Även testkörning av den första batteridrivna tunga lastbilen påbörjas på en sträcka mellan Arlanda och Rosersberg. Det eldrivna fordonet ökar stadigt i antal och har aldrig varit så populära som de är nu.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!

Kontakta oss

Så får du nöjdare resenärer och fler bokningar

av | Digitala bussbranschen, Kundnöjdhet

Om du vill bli populär bland resenärerna bör du satsa på internet. Att erbjuda möjlighet att surfa gratis på bussar och i terminaler är uppskattat bland resenärer, visar olika undersökningar. Om nöjda kunder dessutom kan recensera sin upplevelse, ökar du dina chanser att få fler bokningar online.

Att erbjuda sina resenärer gratis internetuppkoppling är ett sätt att skaffa sig popularitet. Du kan också vinna bokningar om du möjliggör för resenärer att ge omdömen på sin upplevelse av resan. Enligt en undersökning från resebolaget Trip Advisor bryr sig de uppkopplade resenärer mer om omdömen och betyg än bekvämligheter och kampanjer.

Det har genomförts ett test i Göteborgsområdet som tydligt visat en mycket stor efterfrågan på fritt wifi. Kollektivtrafikbolaget Västtrafik som genomförde testet har sedan dess installerat fri access till trådlöst internet på sjutton stationer och resecentra i regionen. I Borås erbjuder Västtrafik gratis internet ombord på samtliga 67 stadsbussar i Borås stadstrafik i ett
samarbete med kollektivtrafikbolaget Nobina.

Detta för att förbättra servicen och göra bussresandet mer attraktivt för den uppkopplade resenären. Lägg då till möjligheten för dessa att visa sin uppskattning genom att betygsätta upplevelsen online i en applikation eller på din hemsida. Då har du tagit ytterligare ett steg närmare nöjdare resenärer och fler bokningar.

Som aktör inom beställningstrafik finns det mycket att vinna på att digitalisera kommunikationen med dina kunder. Om du vill veta mer om våra smarta produkter för buss, klicka på knappen nedan eller kontakta oss direkt!

Transiro Buss   Kontakta oss

Säkerhetsstatistik för bussbranschen

av | Förare, Fordon, Kundnöjdhet

Att resa med buss i Sverige är säkert, i alla fall om man jämför med resten av Europa. Där ligger Sverige i topp i statistiken över trafiksäkerhet. Det är hela tio gånger
säkrare att resa med buss än i en personbil. Men än kan vi inte slå oss för bröstet, dödsolyckor sker ändå och det finns sätt att förebygga dem.

Under 2016 dog sammanlagt 270 personer i trafiken. Det är alltså 2,7 personer per 100 000 invånare. Varav dessa 270 personer var det en som omkom i en vägtrafikolycka med buss. Trots att statistiken över omkomna i vägtrafikolyckor i hela Europa minskade år 2016, behövs ytterligare åtgärder för att nå det europeiska målet om att halvera antal omkomna mellan åren 2010 och 2020. I Sverige diskuteras säkerheten friskt i bussbranschen.

Förslag på åtgärder för säkrare bussresor

  • förhindra stående passagerare i höga hastigheter
  • öka bältesanvändningen i bussar

I en undersökning genomförd av expressbussföretaget Swebus i år uppgav 83 procent av de tillfrågade att de använder bälte när de reser med buss. När samma fråga ställdes av Vägverket för tolv år sedan var siffran 25 procent. Den vanligaste anledningen varför resenären inte använder bälte är för att det är obekvämt.

Mer trafiksäkerhetsstatistik
Den största trafikantgruppen bland de omkomna var år 2016 bilister (151 omkomna), följt av motorcyklister (36 omkomna) och gående (42 omkomna). De allra flesta bilisterna som omkommer färdas i personbil. Under 2016 omkom en person i buss och 12 personer i lastbil, varav sex i lätt lastbil och sex i tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton). Läs mer statistik i Trafikanalys Vägtrafikskador 2016.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för bussföretag är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller ringa oss direkt!

Kontakta oss

Hur du förebygger sjukskrivningar i transportbranschen

av | Förare

En bra yrkeschaufför är både en skicklig förare och har förmågan att ge en god service till kunderna. Utan dem blir det svårt att bedriva verksamhet inom transportbranschen. I tider av personalbrist är du som chef särskilt mån om att hålla nere antalet sjukskrivningar. Men hur skapar man en sund och hållbar vardag för sina medarbetare?

Enligt statistik från Försäkringskassan är antalet startade sjukskrivningar högst bland män inom landtransporter. I tider med stor brist på förare med rätt behörighet är detta ett stort problem för transportbolag i Sverige. Både den psykiska och fysiska arbetsmiljön är faktorer som spelar in när anställda sjukskriver sig. Vilka dem är och vad som får människor att må bra på jobbet kan du läsa mer om nedan.

Fysiska faktorer som påverkar hälsan
Det första man tänker på är ofta risken för olyckor, men en utdragen ergonomisk belastning har också en mycket negativ inverkan på hälsa och arbetsförmåga. Det gäller även tunga lyft och obekväma arbetsställningar.

Psykiska faktorer som påverkar hälsan
Hur den anställda upplever den psykiska arbetsmiljön har ibland ännu större betydelse för hälsan på arbetsplatsen än de fysiska. Medarbetare som känner sig utsatta för mobbning och trakasserier har en markant ökad risk för sjukskrivning. Jobb med höga krav och begränsade möjligheter att påverka den egna arbetssituationen har också högre andel sjukskrivningar.

Vad du kan göra för att få dina anställda att hålla sig friska

  • Det är viktigt för dina anställdas trivsel och hälsa att de känner att de har kontroll över och kan påverka sin arbetssituation.
  • Ge dina anställda möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, genom att erbjuda vidareutbildningar på arbetstid.
  • Du kan effektivisera arbetet för dina anställda genom att digitalisera arbetsprocesser som rapportering och orderhantering.
  • Sist men inte minst: låt dina anställda träna på arbetstid. Det är ett bra sätt att motverka ohälsa och bidrar också till att anställda får mer gjort. Det har bland annat visats i en studie vid Stockholms universitet.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!

Kontakta oss

Tekniken som kommer effektivisera transportföretag

av | Digitala lastbilsbranschen, Fordon, Innovation

Det går bra för åkerierna just nu, tack vare en ökad efterfrågan på lastbilstransport. Samtidigt tampas många med utmaningar som personalbrist och svårigheter att effektivisera. Därför ser vi fram emot innovationerna som är på inmarsch för att förändra förutsättningarna att skapa lönsamhet. Här är några av dem.

Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart, inte minst vad gäller digitala affärssystem, men också i produktionen av fordon och arbetsredskap. Ett exempel på en futuristisk innovation som blivit verklighet är DHL Supply Chains nyligen införda glasögonskärmar. Det handlar alltså om glasögon med inbyggd augmented reality-teknik. Resultatet sedan införandet är att varje medarbetare i snitt plockar 15 procent mer per timme och gör samtidigt färre fel. Detta har lett till kraftiga effektiviseringar och tekniken lär sannolikt förekomma hos fler logistikföretag och åkerier i framtiden.

En annan nyhet är de självkörande lastbilarna som det skrivits om i medierna i allt större utsträckning det senaste året. Det svenska företaget Einride har utvecklat den självkörande och eldrivna lastbilsprototypen T-Pod. Där har förarhytten avlägsnats till förmån för ett utökat lastutrymme och som epitet “självkörande” antyder har den ingen förare. Däremot kommer det att gå att fjärrstyra den på distans om det skulle behövas.

Redan 2020 kan 200 T-Pods vara ute och köra på vägarna. Till och börja med mellan Göteborg och Helsingborg.

Scania var något snabbare på pucken att testa sina självkörande lastbilar. Företaget har inlett försök med sina självkörande lastbilar som ska frakta containrar mellan olika hamnar i Singapore. Här är dock tanken att tre förarlösa fordon i rad ska följa en fjärde lastbil i täten. Denna med en mänsklig chaufför vid ratten.

Säga vad man vill om detta, men det är onekligen ett sätt att tackla personalbristen i branschen, minst sagt.

Det kommer nog dröja ett par år innan dessa innovationer anses som gängse teknik. Tills dess finns åtminstone de digitala att tillgå, även för små transportföretag som vill effektivisera. Kontakta oss om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportföretag!

Kontakta oss

Varför du behöver ett bra planeringssystem

av | Digitala bussbranschen, Fordon, Hållbar transport

Planeringssystem förenklar leveranser genom att kombinera möjligheten att optimera körningar och kommunikation, både med förare och kunder, med att göra uppföljningar i ett och samma system. Men framför allt frigör det tid.

Om du lägger mycket tid på att knåpa ihop arbetsscheman till förare, planera rutter och göra eventuella förändringar i planeringen är du inte ensam. Du som driver eget företag arbetar i snitt 38 timmar per vecka om man slår ut arbetstiden över hela året. Det är åtta timmar mer jämfört med den genomsnittliga anställda (heltid och deltid) i Sverige som arbetar 30 timmar per vecka i snitt.

I en annan undersökning från Handelshögskolan vid Umeå Universitet uppgav två tredjedelar av de tillfrågade småföretagarna att de arbetar i genomsnitt 49 timmar per vecka. Sex av tio företagare uppgav också att de skötte sin administration själva och att den upptog hela 42 procent av arbetstiden. Den finns idag ingen anledning att ha en sådan arbetsbörda när det finns smarta molnbaserade produkter som snabbt kan förenkla planeringen i verksamheter.

Med ett planeringssystem gör du arbetet snabbare och effektivare och får därmed mer tid åt din kärnverksamhet. Ett bra planeringssystemet bör därför vara en central produkt i alla verksamheter.

Fördelar med planeringssystem
● minskar arbetstiden betydligt för småföretagare
● samlar viktiga funktioner i ett och samma system
● frigör tid att ägna åt den huvudsakliga verksamheten
● molnbaserade planeringssystem lagrar information säkert och lättillgängligt

Nyligen lanserade vi en ny planeringsmodul i vårt produktpaket. I den nya versioner finns bland annat möjligheten att planera flera körningar vid samma tidpunkt på ett och samma fordon, samt ändra körningars avgångstider direkt i planeringsmodulen. Vill du veta mer om våra produkter får du gärna kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Vad digitaliseringen av bussbranschen handlar om

av | Digitala bussbranschen, Innovation, Utveckling

Än så länge har vi bara hunnit skrapa digitaliseringen på ytan, anser många i bussbranschen. Det tror även vi. Autonoma bussar och andra smarta innovationer bidrar till utvecklingen av samhället, men framför allt handlar det om att förstå resenären.

De autonoma fordonen som börjar rulla in i samhället kanske är de mest iögonfallande av det digitaliseringen hittills alstrat, men det är kunderna, i det här fallet resenärerna, vars intressen behöver mättas i första hand. Snarare än innovativ teknik även då tekniken är ett viktigt redskap. För att hålla rätt fokus behöver man som aktör i buss- och transportbranschen fundera på hur man med hjälp av tekniken kan hjälpa sina kunder och likaså utvecklingen av samhället.

Den digitala resenären
78 procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag, enligt statistik från Svenskarna och Internet 2016. De söker efter tjänster när de surfar på sina mobiltelefoner och förväntar sig ofta personligare service via samma kanaler. Här finns möjligheten att med digitala lösningar kommunicera till den digitala nutidsmänniskan där hon befinner sig. I molnet.

Ett samhälle i förändring
I idéskriften Ett gränslöst samhälle 2025, som tagits fram av revisionsföretaget PwC på uppdrag av Näringsdepartementet, beskrivs hur digitaliseringen är vår tids största förändringskraft. I den hävdar författarna att tekniken och affärsmodellerna utvecklas parallellt men inte synkroniserat, vilket gör att vi inte hinner anpassa våra organisationer och vår förmåga att tänka och agera på nya sätt. För att hänga med blir utmaningen att förstå kundernas behov och de tekniska systemens förtjänster.

Dessa har i allt större utsträckning sin hemvist inbäddad i molnet. Molnbaserade produkter kan användas för att stärka affärskritiska processer, genom att visualisera och effektivisera arbetssätt med en större transparens och kundnöjdhet som resultat.

Som vi brukar säga: Med teknik i framkant och ständig innovation kan vi leverera morgondagens transportlösningar – idag. Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!

Med (stora) myrsteg mot en hållbar bussbransch

av | Hållbar transport

Sol- vind- och vattenkraft i all ära, men nu bjuder naturen på ännu ett alternativ till att tanka fossila bränslen. I slutet av året kommer världens första buss som går på myrsyra rulla i Nederländerna.

Endast transportsektorn står för 14% av de årliga koldioxidutsläppen, för att inte tala om alla andra skadliga ämnen som kväveoxider och sot. För att säkerställa att kommande generationer kan leva på ett hållbart sätt på denna planet behöver vi ett klimatneutralt energisystem, menar Team FAST.

Team FAST är ett ambitiöst team på över 30 studenter vid nederländska Eindhoven University of Technology, som just nu utvecklar en buss som ska drivas på myrsyra. Myrsyra, även kallat metansyra är naturligt förekommande i giftkörtlarna hos vissa myrarter och insekter men det går även att framställa artificiellt.

Genom en kemisk process i bussen omvandlas myrsyran till hydrozin, en vätska som är energität och säker och som effektivt kan omvandlas till till el. Hydrozin används redan i bland annat läderbearbetning, som konserveringsmedel för djurfoder och förekommer även i avkalkningsmedel.

En annan nämnvärd egenskap med hydrozinet är att det är en mycket billigare lösning än vätgas, men har samma miljöfördelar. Detta låter ju lovande, men huruvida det kommer slå igenom på stort återstår att se. I Nederländerna siktar man på att bussen ska börja rulla någon gång i slutet av året.

Var en del av framtidens digitala busstrafik

av | Digitala bussbranschen, Innovation

Digitaliseringen av samhället öppnar upp för nya tillvägagångssätt för transportföretag att kommunicera med kunder, framför allt för att man idag kan göra saker som var omöjliga innan smarttelefonernas intågande i vardagen. Detta medför naturligtvis stora fördelar för företag som är snabba att hoppa på tåget, men också enorma nackdelar för de som inte är lika benägna till förändring. Var inte den sistnämnda!

Dagens resenärer, särskilt de som tillhör den så kallade millenniegeneration, är väl bevandrade i det digitala landskapet och anser att det är en självklarhet att boka resor och sköta kundtjänstärenden online. De kräver en större transparens än tidigare och ju mer information du kan ge, desto tryggare känner sig den digitala resenären.

Det handlar dock inte enbart om direkt kommunikation. Fler och fler företag och myndigheter använder sig av digitala tillvägagångssätt att samla och analysera data för att utveckla nya produkter, processer, marknader och organisationer, något som brukar kallas datadriven innovation. Det har blivit en av hörnstenarna för tillväxt på 2000-talet, och enligt en rapport från OECD, har datadriven innovation potential att avsevärt höja produktivitet, konkurrenskraft och social välfärd samt att effektivisera utnyttjandet av resurser.

Utveckla kunderbjudandet
Det finns redan många exempel på transport- och trafikföretag som tagit hjälp av smarta digitala lösningar för att surfa på den digitala vågen. Vissa har utvecklat tjänsterna på egen hand såsom Flygbussarnas nya tjänst Door to Gate som lanserades i slutet av 2016 och som redan visat sig falla konsumenterna i smaken. Door to Gate är en individanpassad transporttjänst där minibussar kör anropsstyrt mellan Stockholm och Arlanda flygplats och vice versa. Kunden bokar och betalar sin resa via Door to Gates app och delar buss med andra kunder, istället för att ta sig till närmaste busshållplats vid en förutbestämd ankomsttid.

Molnbaserade produkter
För de buss- och transportbolag som inte har resurser att utveckla egna system eller föredrar att lägga den biten på en pålitlig leverantör, finns idag en uppsjö av molnbaserade lösningar att tillgå som varken kräver fysisk implementation och dyra uppstartskostnader. Ett exempel är våra molnbaserade lösningar med bred funktionalitet som inkluderar både orderhantering och smarta produkter för mobila enheter. En lösning som kan anpassas att ersätta behovet att flera olika system och därmed göra det enklare för företag i alla segment inom buss- och transport att ta del av digitaliseringens fördelar. Med andra ord finns lösningar för den som hellre tar täten än ser sig bli omsprungen av konkurrenterna. Utveckla egna produkter genom dataanalys som grund, eller nyttja andra mer lättillgängliga alternativ. Att stå still vid startlinjen är inte ett alternativ.

Vill du veta mer om hur vi kan göra vardagen enklare för ditt företag, kontakta oss direkt genom att klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Investera i ditt bussbolag

av | Digitala bussbranschen, Innovation

De digitala affärssystemen har fått en allt större betydelse för verksamheter oavsett bransch, och det verkar onekligen som att de är en konkurrensfaktor att räkna med. Trots detta lägger många mindre företag, särskilt inom transportbranschen, en hel del arbetstid på manuella rutiner och pappersarbete.

Vi lever i en digital tid och även bussbolagen kommer behöva följa med i utvecklingen. Dock visar resultatet av en undersökning genomförd av Visma att transportbranschen placerar sig långt ner på listan över de mest digitaliserade branscherna i Sverige.

Användandet av affärssystem i verksamheter är i sig inget nytt, men under många år bestod de i huvudsak av bokföringssystem med syfte att hantera och lagra ekonomiska transaktioner. Under senare år har affärssystemen fått ett mycket större betydelse för företagen. Numera kan man dra nytta av smarta produkter även för att planera händelser och effektivisera sina organisationer, snarare än enbart hålla koll på den ekonomiska biten. Dagens affärssystem har blivit till smarta hjälpmedel för att utveckla och förbättra företag och därmed det ekonomiska utfallet.

Se det som en investering
Att göra så som man alltid har gjort är sällan en särskilt framgångsrik strategi. Dagens digitala affärssystem är i allt högre grad branschanpassade och molnbaserade. Idag kan ett system i molnet ersätta tidskrävande manuella rutiner och som resultat skapa en mer effektiv organisation med färre misstag orsakade av den mänskliga faktorn.

Att investera i smarta molnbaserade system kan därför ses som en investering i ditt framtida företagande. De större aktörerna i branschen har idag ett ordentligt försprång, men så som utvecklingen ser ut kommer de digitala affärssystemen vara en självklarhet även för de små och medelstora bussbolagen inom en snar framtid.

Vill du veta mer om våra smarta produkter för buss? Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!

Kontakta oss