Så kommer digitaliseringen förändra hur du driver transportbolag i framtiden

av | Digitala lastbilsbranschen, Innovation, Utveckling

Genom digitaliseringen av näringslivet och samhället i stort, förändras spelreglerna inom alla branscher. Det kommer så också vända upp och ner på gamla föreställningar om företagande även inom transportbranschen.

Det har skrivits otaliga artiklar och blogginlägg i ämnet. Fler av dem finns publicerade i vår blogg, men det är ett ämne som tål att diskuteras eftersom det har stor påverkan på hur transportföretag kommer drivas i framtiden. Digitaliseringen innebär stora förändringar för transportbranschen när jobb försvinner och nya växer fram. Med nya digitala lösningar kan yrken med rutinmässiga arbetsuppgifter försvinna för att ersättas av automatiserade program. Inget ont som inte har något gott med sig. Detta innebär också att personer i högkvalificerade yrken kan få digital hjälp att utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt.

Administrativa uppgifter som utan vidare kan automatiseras tar idag upp en avsevärt mängd tid och resurser för företagare. I transportbranschen som till stor del består av små företag kan digitaliseringen skapa nya möjligheter att utvecklas då resurser istället kan läggas på hitta affärsmöjligheter snarare än att hantera pappersarbete.

Om du är intresserad att veta mer om just detta, läs också Varför du behöver ett bra planeringssystem.

Innovationer som dessa skapar också nya möjligheter för att lära. Nya digitala spelytor gör det enklare och mer effektivt för företag att erbjuda sin personal kompetensutveckling och vidareutbildning. Sådant som kommer bli allt viktigare i rekrytering av ny personal, inte minst för bussförare och lastbilschaufförer där konkurrensen mellan de rekryterande företagen är tuff.

Här kan du läsa mer om hur du Gör ditt bussbolag attraktivt för morgondagens bussförare.

För att summera detta skulle jag säga att det är nödvändigt att omfamna dessa förändringar för att överleva i det digitala samhället. För vissa låter det som en svår och tidsödande process men dagens digitala produkter är lätta att implementera och ofta mycket användarvänliga. Våra produkter är ett resultat av flera års arbete i samråd med kunder i branschen för att hjälpa företag att stärka sina affärskritiska processer. Vi har således anpassat innovativ teknik för att möta transportföretagens nya utmaningar såsom högre krav på kostnadseffektivitet, arbetsmiljö och kundupplevelse.

Om du veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att kontakta oss!

Kontakta oss

Så kan dina förare spara dig tusenlappar genom att köra mjukt

av | Digitala bussbranschen, Digitala lastbilsbranschen, Förare, Hållbar transport, Kundnöjdhet

Att köra mjukt är smart, säkert och framför allt billigare än alternativet. Här får du tips om hur dina bussförare ska köra för att spara på både miljö och buss!

Skicka dina förare på utbildning i sparsam körstil, det lönar sig! Enligt Trafikverket kan du som bussföretagare spara tiotusentals kronor varje år när dina förare kör sparsamt. Det bekräftas också i en studie publicerad på förlaget Elsevier, som visar att bränsleekonomin förbättrades med 11,6% omedelbart efter att de förare som deltog i studien genomgått en utbildning i sparsam körstil. Efter sex månader hade bränsleförbrukningen minskat med 16,9%.

5 anledningar att köra mjukt:

 • minskad bränsleförbrukning
 • minskad reparationsbehov av bussen
 • minskade koldioxidutsläpp
 • minskad risk för trafikolyckor
 • ökad komforten för resenärerna

Tips för en sparsamt körstil:

 • håll en jämn hastighet
 • håll avstånden
 • med god framförhållning kan föraren släppa gasen tidigt och utnyttja rörelseenergin för att spara bränsle
 • nyttja även uppför- och nedförsbackar till gas och broms
 • utrusta föraren med en mobilapplikation som hjälper hen att köra sparsamt genom att planera körningen, rekommendera hastighet och uppdatera rutten för att undvika trafikstockningar till exempel

Blir du nyfiken på att veta mer om våra smarta produkter för buss? Klicka då på knappen nedan för att kontakta oss direkt!

Kontakta oss

Det allra renaste bränslet

av | Fordon, Hållbar transport

Visste du att fordonsgas är det första och enda Svanenmärkta fordonsbränslet? Det är ett av de allra renaste bränslet samt det drivmedel med lägst klimat- och miljöpåverkan och bussar i kollektivtrafik är en av de viktigaste marknaderna för fordonsgasen.

Visst låter det bra? Dock har den totala mängden såld fordonsgas minskat, enligt ny statistik från SCB för halvåret 2017, som presenterats av branschorganisationen Energigas Sverige. Totalt under årets första halva har försäljningen av fordonsgas minskat med 4,6 procent. Oroande siffror förstås, men statistiken visar även på andra mer positiva siffror. Större delen av den fordonsgas som säljs utgörs av biogas. Under de senaste tio åren består fordonsgasen till 50 procent av biogas, och andelen ökar stadigt. Målsättningen för Energigas Sverige är att fördubbla den andelen. År 2030 ska fordonsgasen till 100 procent bestå av biogas.

Vad är biogas?
Naturvårdsverket bedömer biogas vara det drivmedel som idag ger lägst klimatpåverkan. Biogas anses vara en viktig del av lösningen för att uppnå miljömålen för en fossilfri transportsektor och är som drivmedel i bussar en del i en strategisk miljösatsning i många kommuner runt om i landet. Full förståeligt då användning av biogas i princip är koldioxidneutralt. Utsläppen av koldioxid är upp till 90 procent lägre med biogas jämfört med bensin.

Fördelar med biogas

 • Biogasen är förnybar och skapas från avfall såsom matrester och restprodukter från industri och jordbruk.
 • Biogas och processen att skapa den innebär att vi tar vara på och gör nytta av det avfall som produceras i samhället.
 • Biogas bidrar till en renare luft och släpper ut 80 – 90 procent färre skadliga partiklar jämfört med bensin och diesel
 • Att göra biogas av gödsel hjälper till att minska den globala uppvärmningen och ger oss samtidigt miljövänlig energi.

Det elektriska fordonets historia

av | Fordon, Hållbar transport

Det vi anser modernt idag såsom elektrifieringen av transportbranschen, är inte ett nytt påfund som många tror. Tvärtom har de elektriska fordonen en lång historia bakom sig.

Elektriciteten ligger till grund för det moderna samhället. När det begav sig var Sverige ett av de första länderna där i princip alla hushåll hade tillgång till och vars basfunktioner drevs på elektricitet. Nu kan vi även se att elektriska bilar och bussar stadigt ökar på svenska vägar och att elektrifieringen av tunga transporter påbörjats. Men som tidigare nämnt är fenomenet eldrivna fordon inget som har hittats på under senare tid. Tvärtom!

Fortsätt läsa om du vill veta mer om detta. Nedan har vi sammanfattat elfordonets historia åt dig i årtal från dess födelse fram till idag.

Elfordonets historia

1875: Det första praktiskt användbara elfordonet konstrueras. Det handlar om en trehjuling med en elmotor. Men att bygga depåer för uppladdning av batterierna är svårt och på grund av det blir ingen produktion aktuell.

1881: Det första elektriska fordonet att gå i produktion presenteras av fransmannen Gustave Trouvé på världsutställningen för elektricitet i Paris.

1888: En elektrisk trehjulig vagn med topphastigheter på 12-13 kilometer i timmen lanseras i Storbritannien. Samma år konstrueras den första elektriska bussen av John Kemp Starley.

1890: En elektrisk omnibuss sätts i trafik mellan Charing Cross och Victoria i London.

1895: Electric Vehicle Co. och Morris-Salmon startar produktion av elbilar i USA. Dessa kommer att börja exporteras till Europa i början av 1900-talet. Elbilen blomstrar i början av seklet men konkurreras sedan ut av bensinbilen som är snabbare, billigare att massproducera och har en betydligt längre räckvidd än elbilen.

1990: Elbilen vaknar till liv igen. Den amerikanska delstaten Kalifornien kräver att biltillverkarna erbjuder en viss andel Zero Emission Vehicles, vilket leder till en rad nya elbilar. Nutek genomför i början av 90-talet en elbilsupphandling i Sverige.

2000: Före millenniumskiftet fanns drygt 600 elbilar på Sveriges vägar. Nu ökar intresset för elbilar då bensinpriserna skjuter i höjden. Klimatdebatten blir allt intensivare vilket också påskyndar utvecklingen av bränslesnålare och mer miljömedvetna bilar.

2017: Det finns 39 656 laddbara bilar och 49 elektriska bussar i kollektivtrafik på svenska vägar, enligt statistik från bland annat Svensk Kollektivtrafik. Även testkörning av den första batteridrivna tunga lastbilen påbörjas på en sträcka mellan Arlanda och Rosersberg. Det eldrivna fordonet ökar stadigt i antal och har aldrig varit så populära som de är nu.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!

Kontakta oss

Så får du nöjdare resenärer och fler bokningar

av | Digitala bussbranschen, Kundnöjdhet

Om du vill bli populär bland resenärerna bör du satsa på internet. Att erbjuda möjlighet att surfa gratis på bussar och i terminaler är uppskattat bland resenärer, visar olika undersökningar. Om nöjda kunder dessutom kan recensera sin upplevelse, ökar du dina chanser att få fler bokningar online.

Att erbjuda sina resenärer gratis internetuppkoppling är ett sätt att skaffa sig popularitet. Du kan också vinna bokningar om du möjliggör för resenärer att ge omdömen på sin upplevelse av resan. Enligt en undersökning från resebolaget Trip Advisor bryr sig de uppkopplade resenärer mer om omdömen och betyg än bekvämligheter och kampanjer.

Det har genomförts ett test i Göteborgsområdet som tydligt visat en mycket stor efterfrågan på fritt wifi. Kollektivtrafikbolaget Västtrafik som genomförde testet har sedan dess installerat fri access till trådlöst internet på sjutton stationer och resecentra i regionen. I Borås erbjuder Västtrafik gratis internet ombord på samtliga 67 stadsbussar i Borås stadstrafik i ett
samarbete med kollektivtrafikbolaget Nobina.

Detta för att förbättra servicen och göra bussresandet mer attraktivt för den uppkopplade resenären. Lägg då till möjligheten för dessa att visa sin uppskattning genom att betygsätta upplevelsen online i en applikation eller på din hemsida. Då har du tagit ytterligare ett steg närmare nöjdare resenärer och fler bokningar.

Som aktör inom beställningstrafik finns det mycket att vinna på att digitalisera kommunikationen med dina kunder. Om du vill veta mer om våra smarta produkter för buss, klicka på knappen nedan eller kontakta oss direkt!

Transiro Buss   Kontakta oss

Säkerhetsstatistik för bussbranschen

av | Förare, Fordon, Kundnöjdhet

Att resa med buss i Sverige är säkert, i alla fall om man jämför med resten av Europa. Där ligger Sverige i topp i statistiken över trafiksäkerhet. Det är hela tio gånger
säkrare att resa med buss än i en personbil. Men än kan vi inte slå oss för bröstet, dödsolyckor sker ändå och det finns sätt att förebygga dem.

Under 2016 dog sammanlagt 270 personer i trafiken. Det är alltså 2,7 personer per 100 000 invånare. Varav dessa 270 personer var det en som omkom i en vägtrafikolycka med buss. Trots att statistiken över omkomna i vägtrafikolyckor i hela Europa minskade år 2016, behövs ytterligare åtgärder för att nå det europeiska målet om att halvera antal omkomna mellan åren 2010 och 2020. I Sverige diskuteras säkerheten friskt i bussbranschen.

Förslag på åtgärder för säkrare bussresor

 • förhindra stående passagerare i höga hastigheter
 • öka bältesanvändningen i bussar

I en undersökning genomförd av expressbussföretaget Swebus i år uppgav 83 procent av de tillfrågade att de använder bälte när de reser med buss. När samma fråga ställdes av Vägverket för tolv år sedan var siffran 25 procent. Den vanligaste anledningen varför resenären inte använder bälte är för att det är obekvämt.

Mer trafiksäkerhetsstatistik
Den största trafikantgruppen bland de omkomna var år 2016 bilister (151 omkomna), följt av motorcyklister (36 omkomna) och gående (42 omkomna). De allra flesta bilisterna som omkommer färdas i personbil. Under 2016 omkom en person i buss och 12 personer i lastbil, varav sex i lätt lastbil och sex i tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton). Läs mer statistik i Trafikanalys Vägtrafikskador 2016.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för bussföretag är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller ringa oss direkt!

Kontakta oss

Hur du förebygger sjukskrivningar i transportbranschen

av | Förare

En bra yrkeschaufför är både en skicklig förare och har förmågan att ge en god service till kunderna. Utan dem blir det svårt att bedriva verksamhet inom transportbranschen. I tider av personalbrist är du som chef särskilt mån om att hålla nere antalet sjukskrivningar. Men hur skapar man en sund och hållbar vardag för sina medarbetare?

Enligt statistik från Försäkringskassan är antalet startade sjukskrivningar högst bland män inom landtransporter. I tider med stor brist på förare med rätt behörighet är detta ett stort problem för transportbolag i Sverige. Både den psykiska och fysiska arbetsmiljön är faktorer som spelar in när anställda sjukskriver sig. Vilka dem är och vad som får människor att må bra på jobbet kan du läsa mer om nedan.

Fysiska faktorer som påverkar hälsan
Det första man tänker på är ofta risken för olyckor, men en utdragen ergonomisk belastning har också en mycket negativ inverkan på hälsa och arbetsförmåga. Det gäller även tunga lyft och obekväma arbetsställningar.

Psykiska faktorer som påverkar hälsan
Hur den anställda upplever den psykiska arbetsmiljön har ibland ännu större betydelse för hälsan på arbetsplatsen än de fysiska. Medarbetare som känner sig utsatta för mobbning och trakasserier har en markant ökad risk för sjukskrivning. Jobb med höga krav och begränsade möjligheter att påverka den egna arbetssituationen har också högre andel sjukskrivningar.

Vad du kan göra för att få dina anställda att hålla sig friska

 • Det är viktigt för dina anställdas trivsel och hälsa att de känner att de har kontroll över och kan påverka sin arbetssituation.
 • Ge dina anställda möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, genom att erbjuda vidareutbildningar på arbetstid.
 • Du kan effektivisera arbetet för dina anställda genom att digitalisera arbetsprocesser som rapportering och orderhantering.
 • Sist men inte minst: låt dina anställda träna på arbetstid. Det är ett bra sätt att motverka ohälsa och bidrar också till att anställda får mer gjort. Det har bland annat visats i en studie vid Stockholms universitet.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!

Kontakta oss

Tekniken som kommer effektivisera transportföretag

av | Digitala lastbilsbranschen, Fordon, Innovation

Det går bra för åkerierna just nu, tack vare en ökad efterfrågan på lastbilstransport. Samtidigt tampas många med utmaningar som personalbrist och svårigheter att effektivisera. Därför ser vi fram emot innovationerna som är på inmarsch för att förändra förutsättningarna att skapa lönsamhet. Här är några av dem.

Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart, inte minst vad gäller digitala affärssystem, men också i produktionen av fordon och arbetsredskap. Ett exempel på en futuristisk innovation som blivit verklighet är DHL Supply Chains nyligen införda glasögonskärmar. Det handlar alltså om glasögon med inbyggd augmented reality-teknik. Resultatet sedan införandet är att varje medarbetare i snitt plockar 15 procent mer per timme och gör samtidigt färre fel. Detta har lett till kraftiga effektiviseringar och tekniken lär sannolikt förekomma hos fler logistikföretag och åkerier i framtiden.

En annan nyhet är de självkörande lastbilarna som det skrivits om i medierna i allt större utsträckning det senaste året. Det svenska företaget Einride har utvecklat den självkörande och eldrivna lastbilsprototypen T-Pod. Där har förarhytten avlägsnats till förmån för ett utökat lastutrymme och som epitet “självkörande” antyder har den ingen förare. Däremot kommer det att gå att fjärrstyra den på distans om det skulle behövas.

Redan 2020 kan 200 T-Pods vara ute och köra på vägarna. Till och börja med mellan Göteborg och Helsingborg.

Scania var något snabbare på pucken att testa sina självkörande lastbilar. Företaget har inlett försök med sina självkörande lastbilar som ska frakta containrar mellan olika hamnar i Singapore. Här är dock tanken att tre förarlösa fordon i rad ska följa en fjärde lastbil i täten. Denna med en mänsklig chaufför vid ratten.

Säga vad man vill om detta, men det är onekligen ett sätt att tackla personalbristen i branschen, minst sagt.

Det kommer nog dröja ett par år innan dessa innovationer anses som gängse teknik. Tills dess finns åtminstone de digitala att tillgå, även för små transportföretag som vill effektivisera. Kontakta oss om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportföretag!

Kontakta oss

Varför du behöver ett bra planeringssystem

av | Digitala bussbranschen, Fordon, Hållbar transport

Planeringssystem förenklar leveranser genom att kombinera möjligheten att optimera körningar och kommunikation, både med förare och kunder, med att göra uppföljningar i ett och samma system. Men framför allt frigör det tid.

Om du lägger mycket tid på att knåpa ihop arbetsscheman till förare, planera rutter och göra eventuella förändringar i planeringen är du inte ensam. Du som driver eget företag arbetar i snitt 38 timmar per vecka om man slår ut arbetstiden över hela året. Det är åtta timmar mer jämfört med den genomsnittliga anställda (heltid och deltid) i Sverige som arbetar 30 timmar per vecka i snitt.

I en annan undersökning från Handelshögskolan vid Umeå Universitet uppgav två tredjedelar av de tillfrågade småföretagarna att de arbetar i genomsnitt 49 timmar per vecka. Sex av tio företagare uppgav också att de skötte sin administration själva och att den upptog hela 42 procent av arbetstiden. Den finns idag ingen anledning att ha en sådan arbetsbörda när det finns smarta molnbaserade produkter som snabbt kan förenkla planeringen i verksamheter.

Med ett planeringssystem gör du arbetet snabbare och effektivare och får därmed mer tid åt din kärnverksamhet. Ett bra planeringssystemet bör därför vara en central produkt i alla verksamheter.

Fördelar med planeringssystem
● minskar arbetstiden betydligt för småföretagare
● samlar viktiga funktioner i ett och samma system
● frigör tid att ägna åt den huvudsakliga verksamheten
● molnbaserade planeringssystem lagrar information säkert och lättillgängligt

Nyligen lanserade vi en ny planeringsmodul i vårt produktpaket. I den nya versioner finns bland annat möjligheten att planera flera körningar vid samma tidpunkt på ett och samma fordon, samt ändra körningars avgångstider direkt i planeringsmodulen. Vill du veta mer om våra produkter får du gärna kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Vad digitaliseringen av bussbranschen handlar om

av | Digitala bussbranschen, Innovation, Utveckling

Än så länge har vi bara hunnit skrapa digitaliseringen på ytan, anser många i bussbranschen. Det tror även vi. Autonoma bussar och andra smarta innovationer bidrar till utvecklingen av samhället, men framför allt handlar det om att förstå resenären.

De autonoma fordonen som börjar rulla in i samhället kanske är de mest iögonfallande av det digitaliseringen hittills alstrat, men det är kunderna, i det här fallet resenärerna, vars intressen behöver mättas i första hand. Snarare än innovativ teknik även då tekniken är ett viktigt redskap. För att hålla rätt fokus behöver man som aktör i buss- och transportbranschen fundera på hur man med hjälp av tekniken kan hjälpa sina kunder och likaså utvecklingen av samhället.

Den digitala resenären
78 procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag, enligt statistik från Svenskarna och Internet 2016. De söker efter tjänster när de surfar på sina mobiltelefoner och förväntar sig ofta personligare service via samma kanaler. Här finns möjligheten att med digitala lösningar kommunicera till den digitala nutidsmänniskan där hon befinner sig. I molnet.

Ett samhälle i förändring
I idéskriften Ett gränslöst samhälle 2025, som tagits fram av revisionsföretaget PwC på uppdrag av Näringsdepartementet, beskrivs hur digitaliseringen är vår tids största förändringskraft. I den hävdar författarna att tekniken och affärsmodellerna utvecklas parallellt men inte synkroniserat, vilket gör att vi inte hinner anpassa våra organisationer och vår förmåga att tänka och agera på nya sätt. För att hänga med blir utmaningen att förstå kundernas behov och de tekniska systemens förtjänster.

Dessa har i allt större utsträckning sin hemvist inbäddad i molnet. Molnbaserade produkter kan användas för att stärka affärskritiska processer, genom att visualisera och effektivisera arbetssätt med en större transparens och kundnöjdhet som resultat.

Som vi brukar säga: Med teknik i framkant och ständig innovation kan vi leverera morgondagens transportlösningar – idag. Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!