Så kan dina förare spara dig tusenlappar genom att köra mjukt

av | Digitala bussbranschen, Digitala lastbilsbranschen, Förare, Hållbar transport, Kundnöjdhet

Att köra mjukt är smart, säkert och framför allt billigare än alternativet. Här får du tips om hur dina bussförare ska köra för att spara på både miljö och buss!

Skicka dina förare på utbildning i sparsam körstil, det lönar sig! Enligt Trafikverket kan du som bussföretagare spara tiotusentals kronor varje år när dina förare kör sparsamt. Det bekräftas också i en studie publicerad på förlaget Elsevier, som visar att bränsleekonomin förbättrades med 11,6% omedelbart efter att de förare som deltog i studien genomgått en utbildning i sparsam körstil. Efter sex månader hade bränsleförbrukningen minskat med 16,9%.

5 anledningar att köra mjukt:

 • minskad bränsleförbrukning
 • minskad reparationsbehov av bussen
 • minskade koldioxidutsläpp
 • minskad risk för trafikolyckor
 • ökad komforten för resenärerna

Tips för en sparsamt körstil:

 • håll en jämn hastighet
 • håll avstånden
 • med god framförhållning kan föraren släppa gasen tidigt och utnyttja rörelseenergin för att spara bränsle
 • nyttja även uppför- och nedförsbackar till gas och broms
 • utrusta föraren med en mobilapplikation som hjälper hen att köra sparsamt genom att planera körningen, rekommendera hastighet och uppdatera rutten för att undvika trafikstockningar till exempel

Blir du nyfiken på att veta mer om våra smarta produkter för buss? Klicka då på knappen nedan för att kontakta oss direkt!

Kontakta oss

Så får du nöjdare resenärer och fler bokningar

av | Digitala bussbranschen, Kundnöjdhet

Om du vill bli populär bland resenärerna bör du satsa på internet. Att erbjuda möjlighet att surfa gratis på bussar och i terminaler är uppskattat bland resenärer, visar olika undersökningar. Om nöjda kunder dessutom kan recensera sin upplevelse, ökar du dina chanser att få fler bokningar online.

Att erbjuda sina resenärer gratis internetuppkoppling är ett sätt att skaffa sig popularitet. Du kan också vinna bokningar om du möjliggör för resenärer att ge omdömen på sin upplevelse av resan. Enligt en undersökning från resebolaget Trip Advisor bryr sig de uppkopplade resenärer mer om omdömen och betyg än bekvämligheter och kampanjer.

Det har genomförts ett test i Göteborgsområdet som tydligt visat en mycket stor efterfrågan på fritt wifi. Kollektivtrafikbolaget Västtrafik som genomförde testet har sedan dess installerat fri access till trådlöst internet på sjutton stationer och resecentra i regionen. I Borås erbjuder Västtrafik gratis internet ombord på samtliga 67 stadsbussar i Borås stadstrafik i ett
samarbete med kollektivtrafikbolaget Nobina.

Detta för att förbättra servicen och göra bussresandet mer attraktivt för den uppkopplade resenären. Lägg då till möjligheten för dessa att visa sin uppskattning genom att betygsätta upplevelsen online i en applikation eller på din hemsida. Då har du tagit ytterligare ett steg närmare nöjdare resenärer och fler bokningar.

Som aktör inom beställningstrafik finns det mycket att vinna på att digitalisera kommunikationen med dina kunder. Om du vill veta mer om våra smarta produkter för buss, klicka på knappen nedan eller kontakta oss direkt!

Transiro Buss   Kontakta oss

Säkerhetsstatistik för bussbranschen

av | Förare, Fordon, Kundnöjdhet

Att resa med buss i Sverige är säkert, i alla fall om man jämför med resten av Europa. Där ligger Sverige i topp i statistiken över trafiksäkerhet. Det är hela tio gånger
säkrare att resa med buss än i en personbil. Men än kan vi inte slå oss för bröstet, dödsolyckor sker ändå och det finns sätt att förebygga dem.

Under 2016 dog sammanlagt 270 personer i trafiken. Det är alltså 2,7 personer per 100 000 invånare. Varav dessa 270 personer var det en som omkom i en vägtrafikolycka med buss. Trots att statistiken över omkomna i vägtrafikolyckor i hela Europa minskade år 2016, behövs ytterligare åtgärder för att nå det europeiska målet om att halvera antal omkomna mellan åren 2010 och 2020. I Sverige diskuteras säkerheten friskt i bussbranschen.

Förslag på åtgärder för säkrare bussresor

 • förhindra stående passagerare i höga hastigheter
 • öka bältesanvändningen i bussar

I en undersökning genomförd av expressbussföretaget Swebus i år uppgav 83 procent av de tillfrågade att de använder bälte när de reser med buss. När samma fråga ställdes av Vägverket för tolv år sedan var siffran 25 procent. Den vanligaste anledningen varför resenären inte använder bälte är för att det är obekvämt.

Mer trafiksäkerhetsstatistik
Den största trafikantgruppen bland de omkomna var år 2016 bilister (151 omkomna), följt av motorcyklister (36 omkomna) och gående (42 omkomna). De allra flesta bilisterna som omkommer färdas i personbil. Under 2016 omkom en person i buss och 12 personer i lastbil, varav sex i lätt lastbil och sex i tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton). Läs mer statistik i Trafikanalys Vägtrafikskador 2016.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för bussföretag är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller ringa oss direkt!

Kontakta oss

Låt datan hjälpa dig att skapa en bättre vardag för kunden

av | Innovation, Kundnöjdhet

I molnet kan du samla allt från orderhanteringssystem till appar som stärker kundupplevelsen. Men framför allt kan du hitta data som kan ge dig viktiga lärdomar om din verksamhet och kunder.

Hur orderhanteringen går till ser lite olika ut på olika bussföretag. Vissa sparar fakturor och dylikt digitalt i molnet eller på servrar i ett dedikerat serverrum och vissa gör som de alltid har gjort och förvarar dokument i pärmar och kartonger. Det finns onekligen många olika sätt att lagra data på. Att göra så som man alltid har gjort för att det fungerar, är ett lika gammalt och mossigt uttryck som när det kom till. Att lagra i molnet är betydligt säkrare.

Dessutom blir det enkelt att snabbt få fram och sammanställa olika data. Men vilken typ av data är egentligen intressant och hur använder man den på bästa sätt? Det finns flera goda exempel att följa. Du kan lära dig mycket genom att titta på statistik alstrat från ditt eget bolag såsom variationer i tidsplanering och bränsleförbrukning. Men du kan också lära dig ett och annat genom sammanställningar av data som samlats in från kunder/resenärer.

Ett företag som samlar in och analyserar data i syfte att göra sitt erbjudande mer attraktivt och anpassat till kunderna är Nobina, Nordens största operatör inom kollektivtrafik.

Resultatet från en undersökning bolaget genomfört tillsammans Telia ska ge Nobina möjligheter att bättre anpassa busstrafiken och skapa nya lösningar efter resenärernas behov. Det kommer också att hjälpa Nobina att få ökad förståelse för resvägar och slutmål som sträcker sig utanför kollektivtrafiksystemet. Detta med hjälp av insamlad mobildata från resenärerna. Med hjälp av modern teknik finns många lärdomar att hämta som tidigare varit svåråtkomlig i gamla, analoga system. Det kan hjälpa ditt bussföretag att bli mer lönsamt och framför allt ge dig ny kunskap om vad dina kunder vill ha.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för buss? Klicka då på knappen nedan för att kontakta oss direkt!

Transiro Buss   Kontakta oss

Tekniken som ökar kundnöjdheten

av | Kundnöjdhet

En mjuk resa och ett trevligt bemötandet från förare och personal är en av de viktigaste faktorerna för resenärernas trivsel ombord. Likaså är information vid planerade och oplanerade störningar. När det gäller kundnöjdhet är transparens nyckeln till framgång.

Enligt undersökningen Kollektivtrafikbarometern som varje år genomförs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik är resenärer i kollektivtrafiken främst nöjda med informationen om avgångstider, pålitligheten och trygghet. Störst missnöje har man med den oplanerade informationen som vid trafikstörningar, och lyhördheten. Dessa påståenden gäller förvisso kollektivtrafiken men det ska inte hindra dig som verkar inom beställningstrafik att dra nytta av lärdomarna i rapporten. Trots att dina bussar rullar in på hållplatsen på rätt klockslag och dina bussföraren får resenärerna att känna sig trygga när de reser under ditt varumärke, kan förtroendet raseras av bristfällig information vid oplanerade händelser. Dagens resenärer vill veta och det vill veta omgående när ursprungsplanen spricker.

Lustigt nog är det just här det ofta brister för tjänsteföretag i många olika branscher, inte bara inom bussnäringen. Ofta handlar det om krångliga system som stjäl tid och ibland gör det direkt omöjligt att ta reda på information och sen distribuera den på ett effektivt sätt till alla berörda. Då räcker det inte att du har vänlig personal.

Du kan tyvärr inte gardera dig från trafikstockningar och olyckor men du kan investera i smarta lösningar som möjliggör transparens mellan dig och dina kunder.

Teknik i framkant
Taxibranschen har kommit ett steg längre på sin digitala resa än bussen, även om allt fler börjat lära sig fördelarna med applikationer, både i fordon och för konsument. Idag behöver man inte uppfinna Uber för att skörda frukten av digitaliseringen. Det finns redan teknik i molnbaserade system färdig att med mindre justeringar anpassas till ditt företag. Det finns en hel värld att utforska för den som är nyfiken. Det är dessutom ganska okomplicerat att prova på. Vår förarapp till exempel, kan laddas ner och användas i en vanlig smart telefon i bussen. Det är teknik i framkant och en relativt enkel åtgärd på ett stort problem.

Summa summarum: Kunderna vill känna sig trygga och väl bemötta när de reser med buss. Det innefattar transparens och delgivning av information vid oförutsedda händelser likväl som en behaglig resa. Det handlar om att göra vardagen enklare för den som reser, och smarta tekniska lösningar kan hjälpa dig att göra just detta och öka kundnöjdheten som resultat.

Prata med oss om du vill veta mer om applikationer för bussar!

Kontakta oss