På väg mot en grönare bussbransch med den nya klimatlagen

av | Fordon, Hållbar transport

Den globala uppvärmningen är ett faktum som inte går att ignorera. Därför har regeringen tidigare förra året klubbat igenom den nya klimatlagen med höga målsättningar för bussbranschen.

Målet med den nya klimatlagen är att successivt minska koldioxidutsläppen i Sverige till noll år 2045. Ett delmål är att utsläppen från trafik ska ha minskat med 75 procent till år 2040 jämfört med siffror från 2010. Klimatlagen började gälla den 1 januari 2018.

Hur bidrar bussbranschen?
Medan antalet elektriska bussarna sakta men säkert ökar på vägarna runt om i Sverige, börjar allt fler tanka förnybart bränsle. Bussbranschen går faktiskt i täten i omställningen till förnybara drivmedel, och användningen av HVO i busstrafiken har under de senaste åren ökat dramatiskt. Enligt Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, var 2016 ett rekordår för förnybara drivmedel, något som spås en fortsatt ökning 2017.

Totalt uppgick andelen förnybart i drivmedel i Sverige till knappt 19 procent 2016, enligt en rapport från Energimyndigheten. Första kvartalet 2017 bestod 20,5 procent av alla drivmedel av förnybara biodrivmedel.

För att nå klimatlagens ambitiösa målsättning, hjälper det såklart om elbussar befrias från elskatten. En huvudvärk som förhoppningsvis snart mattas av nu när de svenska branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik får uppbackning av den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP, i frågan. Vi håller tummarna!

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att bidra till en bättre vardag och miljö för dina resenärer och leverantörer, kontakta oss!

Kontakta oss
miljövänliga

Så mycket har utsläppen minskat tack vare miljövänliga drivmedel

av | Hållbar transport

Eldrivna fordon blir kraftfullare allteftersom tekniken utvecklas mot mer effektiva och miljövänliga lösningar. Samtidigt blir biodrivmedel allt vanligare och nya siffror visar att detta starkt bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen.

El som drivmedel blir allt vanligare bland bilar och bussar i Sverige och i världen, och nu spiller tekniken över på tunga lastbilar. DHL Supply Chain är ett av de första bolagen inom tredjepartslogistik som beställer Teslas nya eldrivna lastbil. Tio stycken Tesla Electric klass 8 Semi Trucks lastbilar ska 2019 användas av bolaget för distributionstrafik och transport åt kunder i USA som efterfrågar leverans samma dag som beställning sker. Från ett bränsle till ett annat så kan vi glädjas åt färsk statistik som visar att bränslebytet från fossilt till biodrivmedel i Sverige snabbt och effektivt har minskat utsläppen av koldioxid från trafiken.

Svebio har i sin senaste rapport delat med sig av glada nyheter för oss som jobbar mot en bättre miljö. Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade mmed elva procent mellan år 2015 och 2016 – från 3,75 miljoner ton koldioxid till 3,33 miljoner ton. Det är hälften av den totala minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året. Anledningen att siffrorna ser ut såhär är att vi i Sverige har varit riktigt duktiga på att byta ut vanlig diesel till biodrivmedel som idag står för mer än 20 procent av alla drivmedel i Sverige. Så fortsätt tanka HVO-diesel och andra biobränslen!

Så mycket minskade växthusgasutsläppen per fordonstyp
Bilar: 3,3 procent
Bussar: 7,6 procent
Lätta lastbilar: 7,6 procent
MC och mopeder: 5 procent.

Så kan dina förare spara dig tusenlappar genom att köra mjukt

av | Digitala bussbranschen, Digitala lastbilsbranschen, Förare, Hållbar transport, Kundnöjdhet

Att köra mjukt är smart, säkert och framför allt billigare än alternativet. Här får du tips om hur dina bussförare ska köra för att spara på både miljö och buss!

Skicka dina förare på utbildning i sparsam körstil, det lönar sig! Enligt Trafikverket kan du som bussföretagare spara tiotusentals kronor varje år när dina förare kör sparsamt. Det bekräftas också i en studie publicerad på förlaget Elsevier, som visar att bränsleekonomin förbättrades med 11,6% omedelbart efter att de förare som deltog i studien genomgått en utbildning i sparsam körstil. Efter sex månader hade bränsleförbrukningen minskat med 16,9%.

5 anledningar att köra mjukt:

 • minskad bränsleförbrukning
 • minskad reparationsbehov av bussen
 • minskade koldioxidutsläpp
 • minskad risk för trafikolyckor
 • ökad komforten för resenärerna

Tips för en sparsamt körstil:

 • håll en jämn hastighet
 • håll avstånden
 • med god framförhållning kan föraren släppa gasen tidigt och utnyttja rörelseenergin för att spara bränsle
 • nyttja även uppför- och nedförsbackar till gas och broms
 • utrusta föraren med en mobilapplikation som hjälper hen att köra sparsamt genom att planera körningen, rekommendera hastighet och uppdatera rutten för att undvika trafikstockningar till exempel

Blir du nyfiken på att veta mer om våra smarta produkter för buss? Klicka då på knappen nedan för att kontakta oss direkt!

Kontakta oss

Det allra renaste bränslet

av | Fordon, Hållbar transport

Visste du att fordonsgas är det första och enda Svanenmärkta fordonsbränslet? Det är ett av de allra renaste bränslet samt det drivmedel med lägst klimat- och miljöpåverkan och bussar i kollektivtrafik är en av de viktigaste marknaderna för fordonsgasen.

Visst låter det bra? Dock har den totala mängden såld fordonsgas minskat, enligt ny statistik från SCB för halvåret 2017, som presenterats av branschorganisationen Energigas Sverige. Totalt under årets första halva har försäljningen av fordonsgas minskat med 4,6 procent. Oroande siffror förstås, men statistiken visar även på andra mer positiva siffror. Större delen av den fordonsgas som säljs utgörs av biogas. Under de senaste tio åren består fordonsgasen till 50 procent av biogas, och andelen ökar stadigt. Målsättningen för Energigas Sverige är att fördubbla den andelen. År 2030 ska fordonsgasen till 100 procent bestå av biogas.

Vad är biogas?
Naturvårdsverket bedömer biogas vara det drivmedel som idag ger lägst klimatpåverkan. Biogas anses vara en viktig del av lösningen för att uppnå miljömålen för en fossilfri transportsektor och är som drivmedel i bussar en del i en strategisk miljösatsning i många kommuner runt om i landet. Full förståeligt då användning av biogas i princip är koldioxidneutralt. Utsläppen av koldioxid är upp till 90 procent lägre med biogas jämfört med bensin.

Fördelar med biogas

 • Biogasen är förnybar och skapas från avfall såsom matrester och restprodukter från industri och jordbruk.
 • Biogas och processen att skapa den innebär att vi tar vara på och gör nytta av det avfall som produceras i samhället.
 • Biogas bidrar till en renare luft och släpper ut 80 – 90 procent färre skadliga partiklar jämfört med bensin och diesel
 • Att göra biogas av gödsel hjälper till att minska den globala uppvärmningen och ger oss samtidigt miljövänlig energi.

Det elektriska fordonets historia

av | Fordon, Hållbar transport

Det vi anser modernt idag såsom elektrifieringen av transportbranschen, är inte ett nytt påfund som många tror. Tvärtom har de elektriska fordonen en lång historia bakom sig.

Elektriciteten ligger till grund för det moderna samhället. När det begav sig var Sverige ett av de första länderna där i princip alla hushåll hade tillgång till och vars basfunktioner drevs på elektricitet. Nu kan vi även se att elektriska bilar och bussar stadigt ökar på svenska vägar och att elektrifieringen av tunga transporter påbörjats. Men som tidigare nämnt är fenomenet eldrivna fordon inget som har hittats på under senare tid. Tvärtom!

Fortsätt läsa om du vill veta mer om detta. Nedan har vi sammanfattat elfordonets historia åt dig i årtal från dess födelse fram till idag.

Elfordonets historia

1875: Det första praktiskt användbara elfordonet konstrueras. Det handlar om en trehjuling med en elmotor. Men att bygga depåer för uppladdning av batterierna är svårt och på grund av det blir ingen produktion aktuell.

1881: Det första elektriska fordonet att gå i produktion presenteras av fransmannen Gustave Trouvé på världsutställningen för elektricitet i Paris.

1888: En elektrisk trehjulig vagn med topphastigheter på 12-13 kilometer i timmen lanseras i Storbritannien. Samma år konstrueras den första elektriska bussen av John Kemp Starley.

1890: En elektrisk omnibuss sätts i trafik mellan Charing Cross och Victoria i London.

1895: Electric Vehicle Co. och Morris-Salmon startar produktion av elbilar i USA. Dessa kommer att börja exporteras till Europa i början av 1900-talet. Elbilen blomstrar i början av seklet men konkurreras sedan ut av bensinbilen som är snabbare, billigare att massproducera och har en betydligt längre räckvidd än elbilen.

1990: Elbilen vaknar till liv igen. Den amerikanska delstaten Kalifornien kräver att biltillverkarna erbjuder en viss andel Zero Emission Vehicles, vilket leder till en rad nya elbilar. Nutek genomför i början av 90-talet en elbilsupphandling i Sverige.

2000: Före millenniumskiftet fanns drygt 600 elbilar på Sveriges vägar. Nu ökar intresset för elbilar då bensinpriserna skjuter i höjden. Klimatdebatten blir allt intensivare vilket också påskyndar utvecklingen av bränslesnålare och mer miljömedvetna bilar.

2017: Det finns 39 656 laddbara bilar och 49 elektriska bussar i kollektivtrafik på svenska vägar, enligt statistik från bland annat Svensk Kollektivtrafik. Även testkörning av den första batteridrivna tunga lastbilen påbörjas på en sträcka mellan Arlanda och Rosersberg. Det eldrivna fordonet ökar stadigt i antal och har aldrig varit så populära som de är nu.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!

Kontakta oss

Varför du behöver ett bra planeringssystem

av | Digitala bussbranschen, Fordon, Hållbar transport

Planeringssystem förenklar leveranser genom att kombinera möjligheten att optimera körningar och kommunikation, både med förare och kunder, med att göra uppföljningar i ett och samma system. Men framför allt frigör det tid.

Om du lägger mycket tid på att knåpa ihop arbetsscheman till förare, planera rutter och göra eventuella förändringar i planeringen är du inte ensam. Du som driver eget företag arbetar i snitt 38 timmar per vecka om man slår ut arbetstiden över hela året. Det är åtta timmar mer jämfört med den genomsnittliga anställda (heltid och deltid) i Sverige som arbetar 30 timmar per vecka i snitt.

I en annan undersökning från Handelshögskolan vid Umeå Universitet uppgav två tredjedelar av de tillfrågade småföretagarna att de arbetar i genomsnitt 49 timmar per vecka. Sex av tio företagare uppgav också att de skötte sin administration själva och att den upptog hela 42 procent av arbetstiden. Den finns idag ingen anledning att ha en sådan arbetsbörda när det finns smarta molnbaserade produkter som snabbt kan förenkla planeringen i verksamheter.

Med ett planeringssystem gör du arbetet snabbare och effektivare och får därmed mer tid åt din kärnverksamhet. Ett bra planeringssystemet bör därför vara en central produkt i alla verksamheter.

Fördelar med planeringssystem
● minskar arbetstiden betydligt för småföretagare
● samlar viktiga funktioner i ett och samma system
● frigör tid att ägna åt den huvudsakliga verksamheten
● molnbaserade planeringssystem lagrar information säkert och lättillgängligt

Nyligen lanserade vi en ny planeringsmodul i vårt produktpaket. I den nya versioner finns bland annat möjligheten att planera flera körningar vid samma tidpunkt på ett och samma fordon, samt ändra körningars avgångstider direkt i planeringsmodulen. Vill du veta mer om våra produkter får du gärna kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Med (stora) myrsteg mot en hållbar bussbransch

av | Hållbar transport

Sol- vind- och vattenkraft i all ära, men nu bjuder naturen på ännu ett alternativ till att tanka fossila bränslen. I slutet av året kommer världens första buss som går på myrsyra rulla i Nederländerna.

Endast transportsektorn står för 14% av de årliga koldioxidutsläppen, för att inte tala om alla andra skadliga ämnen som kväveoxider och sot. För att säkerställa att kommande generationer kan leva på ett hållbart sätt på denna planet behöver vi ett klimatneutralt energisystem, menar Team FAST.

Team FAST är ett ambitiöst team på över 30 studenter vid nederländska Eindhoven University of Technology, som just nu utvecklar en buss som ska drivas på myrsyra. Myrsyra, även kallat metansyra är naturligt förekommande i giftkörtlarna hos vissa myrarter och insekter men det går även att framställa artificiellt.

Genom en kemisk process i bussen omvandlas myrsyran till hydrozin, en vätska som är energität och säker och som effektivt kan omvandlas till till el. Hydrozin används redan i bland annat läderbearbetning, som konserveringsmedel för djurfoder och förekommer även i avkalkningsmedel.

En annan nämnvärd egenskap med hydrozinet är att det är en mycket billigare lösning än vätgas, men har samma miljöfördelar. Detta låter ju lovande, men huruvida det kommer slå igenom på stort återstår att se. I Nederländerna siktar man på att bussen ska börja rulla någon gång i slutet av året.

Så kan elbussen förlänga livet på människor

av | Hållbar transport

Att elbussen är mild mot miljön är knappast någon nyhet vid det här laget, men visste du att elektrifieringen av bussbranschen till och med kan hjälpa till att förlänga livet på människor?

Enligt FN:s Världshälsoorganisation, WHO, förloras långt över en miljon friska levnadsår på grund av trafikbuller enbart i EU. Flest levnadsår förloras genom att människor får sin sömn störd. I en färsk studie gjord av SP på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg stad och Miljöförvaltningen i Göteborg som undersökt skillnader i ljudnivåer mellan olika busstyper, förklaras att det finns en koppling mellan sömnrubbningar och trafikbuller från tung trafik. Lågfrekventa ljud uppfattas som särskilt störande och upplevs som högre än ljudkällor som domineras av ljud i högre frekvenser, som biltrafik. Men den eldrivna bussen är långt tystare och mer hälsosam än andra alternativ:

Ljudnivåer
Frekvensanalysen i rapporten visar att ljud som alstras från dieselbussarna innefattar mer lågfrekvent ljud än det från elbussar. Studien visar även att ljudskillnaden vid hållplatser är stor mellan de olika busstyperna. Diesel-, hybridbuss i dieseldrift och gasdrivna bussar ljuder långt mer än elektriska bussar under acceleration.

Hälsoeffekter
I studien mäts även trafikbuller nattetid och resultaten visar även här på skillnader mellan dieseldriven busstrafik och elbussen vad gäller exponering för ljudnivåer, i synnerhet lågfrekvent ljud, som kan orsaka sömnstörningar. Även detta till elbussens fördel.

Samhällsekonomiska kostnader
Uppskattningarna av vad bussbuller kostar i samhället i ekonomisk aspekt och hälsoeffekter inräknat, visar att dieselbussar medför störst samhällsekonomiska kostnaderna när man räknar antalet hälsosamma livsår som förloras varje år på grund av bullret.

Vill du skapa en bättre vardag för dina resenärer eller veta mer om våra smarta produkter för buss? Klicka då på knappen nedan för att kontakta oss direkt!

Kontakta oss

Hur miljövänlig är elbussen egentligen?

av | Hållbar transport

Det finns många fördelar med elbussen jämfört med bussar som körs på bensin och diesel, speciellt när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer. Dock krävs batterier för att få hjulen på bussen att gå runt. Frågan är bara hur mycket dessa batterier förtar klimatnyttan med elbussen? För att få en rättvis bild av hur miljövänlig elbussen är är det viktigt att se hela dess livscykel, som dess miljöpåverkan redan i produktionsledet men också efter delar av bussen tagits ut bruk.

I en rapport framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket som undersökt tillverkningen av litiumjonbatterier för lätta elfordon, menar man att produktionen av batterier är energikrävande och att det finns ett behov av att komplettera dagens koldioxidmärkning av fordon med data även för tillverkning och skrotning.

Men det handlar förstås också om vad han stoppar i “tanken” när den är monterad i bussen. Om man väljer att enbart laddar batteriet med förnyelsebar el som vatten- eller vindkraft blir klimatpåverkan naturligtvis lägre än då el producerad av fossila bränslen blandats in i mixen.

Ett exempel på detta är Volvo Bussars konceptfordon på linje 55 i Göteborg. De drivs uteslutande av förnybar el från vindkraft och vattenkraft, vilket ger en extremt låg klimatpåverkan. Men sen då?

Batteriets livscykeln – och liv efter detta
Vanligen kasseras batterier i elbussar när de har kommit ner i 70–80 procent av sin kapacitet, vilket är nödvändigt för bussens funktionalitet men det innebär nödvändigtvis inte att batterierna då blir oanvändbara för andra syften. Hur funktionella kasserade bussbatterier är ska nu undersökas i ett forskningsprojekt som genomförs av Göteborg Energi, Riksbyggen, Volvo och Johannesberg Science Park där gamla, uttjänta litiumjonbatterier får nytt liv.

Nästa år står bostadsrättsföreningen Viva redo att förvalta de återvunna batterierna från Volvo Bussars konceptfordon. Deras nya uppgift blir bland annat att lagra solenergi från föreningens solceller. Där förväntas batterierna tjänstgöra i 10 – 15 år.

Elbussen är alltså inte miljövänlig i den bemärkelsen att den har noll påverkan på miljön men den är definitivt bättre ur det hänseendet än alternativet med bensin- och dieseldrivna fordon. Särskilt när batterierna laddas med förnyelsebar el och det finns en plan för återvinning av gamla batterier.

Blir du nyfiken på att veta mer om våra smarta produkter för buss? Klicka då på knappen nedan för att kontakta oss direkt!

Kontakta oss

Hit vill resenärerna åka på semestern

av | Hållbar transport

Att ta bussen till resmålet blir allt vanligare bland svenskarna och turistnäringen i Sverige tackar. Förutom det uppenbara med tillväxt till bussbranschen bidrar de bussburna turisterna även till andra branscher då semesterpengar spenderas på shopping, sevärdheter och restauranger på orter landet över. Men var vill dina resenärer åka?

Varje år genomförs miljontals turistresor med buss i Sverige, i fjol så många som 116,5 miljoner. Den samlade besöksnäringen har gemensamt satt ett mål om en fördubblad besöksnäring till år 2020 och utan tvivel är det så att turist- och beställningstrafiken med buss är en förutsättning för att nå målet. Med bussen når turisterna sina destinationer på ett miljövänligt, säkert och prisvärt sätt och till råga på allt gynnas också många andra branscher positivt när bussresorna blir fler. Målet sattes år 2010 och under de senaste sju åren har den turistiska konsumtionen redan fördubblats.

Satsa på att erbjuda bussresor till storstaden

Men var är resenärerna mest benägna att åka? I Sverige är det Stockholms stad och län som lockar flest bussturister. Hälsa på nära och kära samt shopping är det vanligaste orsakerna till turistresor med buss, och enligt färska siffror från Visit Stockholm fortsätter även turismen från utlandet till Stockholm öka starkt. Huvudstaden har under året fram till och med april haft en ökning av internationella gäster med +8% från i fjol.

Efter Stockholm på listan över de mest besökta turistdestinationera med buss kommer Skåne, Västra Götaland och Göteborg. Vid utlandsresor med buss är det Tyskland, Danmark och Norge följt av Spanien som står högst i kurs bland resenärerna. Det är bland annat inköpsresor, sol och värme som lockar svenskarna att stiga ombord när bussen drar söderut. Var tar du dina resenärer i sommar?

5-i-topp bussdestinationer i Sverige

 • Stockholms stad
 • Stockholms län
 • Skåne län
 • Västra götaland
 • Göteborg

5-i-topp bussdestinationer utomlands

 • Tyskland
 • Danmark
 • Norge
 • Spanien
 • Turkiet