På väg mot en grönare bussbransch med den nya klimatlagen

av | Fordon, Hållbar transport

Den globala uppvärmningen är ett faktum som inte går att ignorera. Därför har regeringen tidigare förra året klubbat igenom den nya klimatlagen med höga målsättningar för bussbranschen.

Målet med den nya klimatlagen är att successivt minska koldioxidutsläppen i Sverige till noll år 2045. Ett delmål är att utsläppen från trafik ska ha minskat med 75 procent till år 2040 jämfört med siffror från 2010. Klimatlagen började gälla den 1 januari 2018.

Hur bidrar bussbranschen?
Medan antalet elektriska bussarna sakta men säkert ökar på vägarna runt om i Sverige, börjar allt fler tanka förnybart bränsle. Bussbranschen går faktiskt i täten i omställningen till förnybara drivmedel, och användningen av HVO i busstrafiken har under de senaste åren ökat dramatiskt. Enligt Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, var 2016 ett rekordår för förnybara drivmedel, något som spås en fortsatt ökning 2017.

Totalt uppgick andelen förnybart i drivmedel i Sverige till knappt 19 procent 2016, enligt en rapport från Energimyndigheten. Första kvartalet 2017 bestod 20,5 procent av alla drivmedel av förnybara biodrivmedel.

För att nå klimatlagens ambitiösa målsättning, hjälper det såklart om elbussar befrias från elskatten. En huvudvärk som förhoppningsvis snart mattas av nu när de svenska branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik får uppbackning av den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP, i frågan. Vi håller tummarna!

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att bidra till en bättre vardag och miljö för dina resenärer och leverantörer, kontakta oss!

Kontakta oss

Det allra renaste bränslet

av | Fordon, Hållbar transport

Visste du att fordonsgas är det första och enda Svanenmärkta fordonsbränslet? Det är ett av de allra renaste bränslet samt det drivmedel med lägst klimat- och miljöpåverkan och bussar i kollektivtrafik är en av de viktigaste marknaderna för fordonsgasen.

Visst låter det bra? Dock har den totala mängden såld fordonsgas minskat, enligt ny statistik från SCB för halvåret 2017, som presenterats av branschorganisationen Energigas Sverige. Totalt under årets första halva har försäljningen av fordonsgas minskat med 4,6 procent. Oroande siffror förstås, men statistiken visar även på andra mer positiva siffror. Större delen av den fordonsgas som säljs utgörs av biogas. Under de senaste tio åren består fordonsgasen till 50 procent av biogas, och andelen ökar stadigt. Målsättningen för Energigas Sverige är att fördubbla den andelen. År 2030 ska fordonsgasen till 100 procent bestå av biogas.

Vad är biogas?
Naturvårdsverket bedömer biogas vara det drivmedel som idag ger lägst klimatpåverkan. Biogas anses vara en viktig del av lösningen för att uppnå miljömålen för en fossilfri transportsektor och är som drivmedel i bussar en del i en strategisk miljösatsning i många kommuner runt om i landet. Full förståeligt då användning av biogas i princip är koldioxidneutralt. Utsläppen av koldioxid är upp till 90 procent lägre med biogas jämfört med bensin.

Fördelar med biogas

  • Biogasen är förnybar och skapas från avfall såsom matrester och restprodukter från industri och jordbruk.
  • Biogas och processen att skapa den innebär att vi tar vara på och gör nytta av det avfall som produceras i samhället.
  • Biogas bidrar till en renare luft och släpper ut 80 – 90 procent färre skadliga partiklar jämfört med bensin och diesel
  • Att göra biogas av gödsel hjälper till att minska den globala uppvärmningen och ger oss samtidigt miljövänlig energi.

Det elektriska fordonets historia

av | Fordon, Hållbar transport

Det vi anser modernt idag såsom elektrifieringen av transportbranschen, är inte ett nytt påfund som många tror. Tvärtom har de elektriska fordonen en lång historia bakom sig.

Elektriciteten ligger till grund för det moderna samhället. När det begav sig var Sverige ett av de första länderna där i princip alla hushåll hade tillgång till och vars basfunktioner drevs på elektricitet. Nu kan vi även se att elektriska bilar och bussar stadigt ökar på svenska vägar och att elektrifieringen av tunga transporter påbörjats. Men som tidigare nämnt är fenomenet eldrivna fordon inget som har hittats på under senare tid. Tvärtom!

Fortsätt läsa om du vill veta mer om detta. Nedan har vi sammanfattat elfordonets historia åt dig i årtal från dess födelse fram till idag.

Elfordonets historia

1875: Det första praktiskt användbara elfordonet konstrueras. Det handlar om en trehjuling med en elmotor. Men att bygga depåer för uppladdning av batterierna är svårt och på grund av det blir ingen produktion aktuell.

1881: Det första elektriska fordonet att gå i produktion presenteras av fransmannen Gustave Trouvé på världsutställningen för elektricitet i Paris.

1888: En elektrisk trehjulig vagn med topphastigheter på 12-13 kilometer i timmen lanseras i Storbritannien. Samma år konstrueras den första elektriska bussen av John Kemp Starley.

1890: En elektrisk omnibuss sätts i trafik mellan Charing Cross och Victoria i London.

1895: Electric Vehicle Co. och Morris-Salmon startar produktion av elbilar i USA. Dessa kommer att börja exporteras till Europa i början av 1900-talet. Elbilen blomstrar i början av seklet men konkurreras sedan ut av bensinbilen som är snabbare, billigare att massproducera och har en betydligt längre räckvidd än elbilen.

1990: Elbilen vaknar till liv igen. Den amerikanska delstaten Kalifornien kräver att biltillverkarna erbjuder en viss andel Zero Emission Vehicles, vilket leder till en rad nya elbilar. Nutek genomför i början av 90-talet en elbilsupphandling i Sverige.

2000: Före millenniumskiftet fanns drygt 600 elbilar på Sveriges vägar. Nu ökar intresset för elbilar då bensinpriserna skjuter i höjden. Klimatdebatten blir allt intensivare vilket också påskyndar utvecklingen av bränslesnålare och mer miljömedvetna bilar.

2017: Det finns 39 656 laddbara bilar och 49 elektriska bussar i kollektivtrafik på svenska vägar, enligt statistik från bland annat Svensk Kollektivtrafik. Även testkörning av den första batteridrivna tunga lastbilen påbörjas på en sträcka mellan Arlanda och Rosersberg. Det eldrivna fordonet ökar stadigt i antal och har aldrig varit så populära som de är nu.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!

Kontakta oss

Säkerhetsstatistik för bussbranschen

av | Förare, Fordon, Kundnöjdhet

Att resa med buss i Sverige är säkert, i alla fall om man jämför med resten av Europa. Där ligger Sverige i topp i statistiken över trafiksäkerhet. Det är hela tio gånger
säkrare att resa med buss än i en personbil. Men än kan vi inte slå oss för bröstet, dödsolyckor sker ändå och det finns sätt att förebygga dem.

Under 2016 dog sammanlagt 270 personer i trafiken. Det är alltså 2,7 personer per 100 000 invånare. Varav dessa 270 personer var det en som omkom i en vägtrafikolycka med buss. Trots att statistiken över omkomna i vägtrafikolyckor i hela Europa minskade år 2016, behövs ytterligare åtgärder för att nå det europeiska målet om att halvera antal omkomna mellan åren 2010 och 2020. I Sverige diskuteras säkerheten friskt i bussbranschen.

Förslag på åtgärder för säkrare bussresor

  • förhindra stående passagerare i höga hastigheter
  • öka bältesanvändningen i bussar

I en undersökning genomförd av expressbussföretaget Swebus i år uppgav 83 procent av de tillfrågade att de använder bälte när de reser med buss. När samma fråga ställdes av Vägverket för tolv år sedan var siffran 25 procent. Den vanligaste anledningen varför resenären inte använder bälte är för att det är obekvämt.

Mer trafiksäkerhetsstatistik
Den största trafikantgruppen bland de omkomna var år 2016 bilister (151 omkomna), följt av motorcyklister (36 omkomna) och gående (42 omkomna). De allra flesta bilisterna som omkommer färdas i personbil. Under 2016 omkom en person i buss och 12 personer i lastbil, varav sex i lätt lastbil och sex i tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton). Läs mer statistik i Trafikanalys Vägtrafikskador 2016.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för bussföretag är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller ringa oss direkt!

Kontakta oss

Tekniken som kommer effektivisera transportföretag

av | Digitala lastbilsbranschen, Fordon, Innovation

Det går bra för åkerierna just nu, tack vare en ökad efterfrågan på lastbilstransport. Samtidigt tampas många med utmaningar som personalbrist och svårigheter att effektivisera. Därför ser vi fram emot innovationerna som är på inmarsch för att förändra förutsättningarna att skapa lönsamhet. Här är några av dem.

Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart, inte minst vad gäller digitala affärssystem, men också i produktionen av fordon och arbetsredskap. Ett exempel på en futuristisk innovation som blivit verklighet är DHL Supply Chains nyligen införda glasögonskärmar. Det handlar alltså om glasögon med inbyggd augmented reality-teknik. Resultatet sedan införandet är att varje medarbetare i snitt plockar 15 procent mer per timme och gör samtidigt färre fel. Detta har lett till kraftiga effektiviseringar och tekniken lär sannolikt förekomma hos fler logistikföretag och åkerier i framtiden.

En annan nyhet är de självkörande lastbilarna som det skrivits om i medierna i allt större utsträckning det senaste året. Det svenska företaget Einride har utvecklat den självkörande och eldrivna lastbilsprototypen T-Pod. Där har förarhytten avlägsnats till förmån för ett utökat lastutrymme och som epitet “självkörande” antyder har den ingen förare. Däremot kommer det att gå att fjärrstyra den på distans om det skulle behövas.

Redan 2020 kan 200 T-Pods vara ute och köra på vägarna. Till och börja med mellan Göteborg och Helsingborg.

Scania var något snabbare på pucken att testa sina självkörande lastbilar. Företaget har inlett försök med sina självkörande lastbilar som ska frakta containrar mellan olika hamnar i Singapore. Här är dock tanken att tre förarlösa fordon i rad ska följa en fjärde lastbil i täten. Denna med en mänsklig chaufför vid ratten.

Säga vad man vill om detta, men det är onekligen ett sätt att tackla personalbristen i branschen, minst sagt.

Det kommer nog dröja ett par år innan dessa innovationer anses som gängse teknik. Tills dess finns åtminstone de digitala att tillgå, även för små transportföretag som vill effektivisera. Kontakta oss om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportföretag!

Kontakta oss

Varför du behöver ett bra planeringssystem

av | Digitala bussbranschen, Fordon, Hållbar transport

Planeringssystem förenklar leveranser genom att kombinera möjligheten att optimera körningar och kommunikation, både med förare och kunder, med att göra uppföljningar i ett och samma system. Men framför allt frigör det tid.

Om du lägger mycket tid på att knåpa ihop arbetsscheman till förare, planera rutter och göra eventuella förändringar i planeringen är du inte ensam. Du som driver eget företag arbetar i snitt 38 timmar per vecka om man slår ut arbetstiden över hela året. Det är åtta timmar mer jämfört med den genomsnittliga anställda (heltid och deltid) i Sverige som arbetar 30 timmar per vecka i snitt.

I en annan undersökning från Handelshögskolan vid Umeå Universitet uppgav två tredjedelar av de tillfrågade småföretagarna att de arbetar i genomsnitt 49 timmar per vecka. Sex av tio företagare uppgav också att de skötte sin administration själva och att den upptog hela 42 procent av arbetstiden. Den finns idag ingen anledning att ha en sådan arbetsbörda när det finns smarta molnbaserade produkter som snabbt kan förenkla planeringen i verksamheter.

Med ett planeringssystem gör du arbetet snabbare och effektivare och får därmed mer tid åt din kärnverksamhet. Ett bra planeringssystemet bör därför vara en central produkt i alla verksamheter.

Fördelar med planeringssystem
● minskar arbetstiden betydligt för småföretagare
● samlar viktiga funktioner i ett och samma system
● frigör tid att ägna åt den huvudsakliga verksamheten
● molnbaserade planeringssystem lagrar information säkert och lättillgängligt

Nyligen lanserade vi en ny planeringsmodul i vårt produktpaket. I den nya versioner finns bland annat möjligheten att planera flera körningar vid samma tidpunkt på ett och samma fordon, samt ändra körningars avgångstider direkt i planeringsmodulen. Vill du veta mer om våra produkter får du gärna kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Hur autonoma bussar förenklar vardagen för resenären

av | Fordon

Förarlösa rullar framtidens bussar sakta fram. Utvecklingen av bussbranschen däremot, går i en rasande fart. Det har gått ett år sedan autonoma minibussar började provköras i ett testområde i Kista och ute i Europa har man kommit ännu längre i planen på att introducera förarlöst i reguljär trafik.

Som tidigare avhandlat är resenärerna intresserade av att se fler eldrivna och autonoma fordon i framtiden, vilket är på god väg att bli verklighet redan nu. Tesla har bilar som sedan två år tillbaka kan köra själva på landsvägen och i förstaden. Det pågår också sedan i höstas test av autonoma bussar i två städer i Frankrike och här om veckan meddelade BBC att test med förarlös kollektivtrafik kommer att genomföras. Det handlar då om minibussar som färdas i långsam mak och ska transportera ett fåtal passagerare åt gången, men ändå. Om allt går enligt plan kan vi börja se förarlösa bussar i reguljär trafik i London 2019.

Förarlöst för säkerhetens skull

I april i fjol började Ericsson testköra förarlösa bussar kring huvudkontoret i Kista. Nobina som är Norden största operatör inom kollektivtrafik är med och utvecklar dessa autonoma bussar och tanken är att de bland annat ska rulla i Täby Park när den står färdigt.

Att Ericsson satsar på förarlösa bussar handlar framförallt om två saker. Det ena är effektivitet, det andra är säkerhet. Varje år dör 1,25 miljoner människor i trafiken världen över enligt WHO. Med autonoma fordon försvinner det mänskliga felandet ur ekvationen, som i så många fall är orsaken till dödsolyckor i trafiken. Än så länge har tester av självkörande bussar runt om i Europa skett utan olyckor, men så kommer inte heller bussarna upp i några hastigheter att tala om. 

Förenklar vardagen för resenären

Oavsett om det nya systemet kommer att dra ner olycksstatistiken eller ej kommer förstås utvecklingen av förarlösa bussar innebära förändringar för gemene man. Vissa tror att de kommer få negativa följder med färre arbetstillfällen inom transportsektorn. Andra tror inte alls att de autonoma systemen kommer göra bussförare arbetslösa. Inte om tanken är att använda autonoma minibussar som komplement till de fullstora bussar som fortsätter köras med mänsklig hand. I så fall skulle autonoma bussar i beställningstrafik till exempel göra det möjligt för en enskild resenär att resa mellan vilka platser som helst när kunden själv vill och på så vis slippa anpassa sig till tidtabeller och förutbestämda rutter.

Här öppnar förarlösa minibussar upp nya möjligheter att förenkla vardagen för resenären utan att det leder till höga lönekostnader för bussar med få resenärer. En intressant tanke minst sagt.

Är du intresserad av att veta mer om Transiro och hur våra produkter kan hjälpa ditt bussbolag att bidra till en enklare vardag för slutresenären? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss direkt.

Transiro Buss   Kontakta oss

Självkörande bilar slår hårt mot tågen

av | Fordon, Utveckling

“De självkörande bilarna väntas snabbt slå igenom på bred front. Det blir en rejäl utmaning för tågbolagen som fort kan tappa kunder. I en ny rapport varnar man för att den effekten glöms bort när politikerna planerar för nya tågsatsningar.”

Tråkigt för den växande tågbranschen men väldigt kul för den innovativa marknaden med självkörande bilar!

Läs mer på SvD

Mercedes Urban eTruck

av | Fordon, Innovation, Utveckling

“Häromdagen var det premiärvisning av Mercedes-Benz Urban eTruck. En helt unik eldriven lastbil med en totalvikt på 26 ton och 20 mils räckvidd som kan komma att radikalt minska både buller- och utsläppsnivåerna i stadsmiljöer”

Vi på Transiro brinner för miljön och med vår hållbarhetsmodul i vår förar app kan man enkelt påverka sin miljöpåverkan genom att köra mer hållbart. Vi blir alltid extra glada när man får läsa om innovationer som detta som kommer påverka miljön så radikalt och förhoppningsvis få med sig andra företag på samma spår.

Läs mer på Mercedes-Benz