personalbrist

Så ska personalbristen på lastbilschaufförer bekämpas

av | Digitala lastbilsbranschen, Förare

Leveranser blir inställda på grund av personalbristen och åkerier tvingas kriga om lastbilsförarna. Branschen skriker efter duktiga yrkesförare och det saknas tusentals runt om i hela landet. Men vad görs egentligen för att få stopp på kaoset?

Enligt en undersökning från Biltrafikens Arbetsgivareförbund behöver drygt 40 procent av åkeriföretagen anställa lastbilsförare det kommande halvåret. Inom de kommande tio åren behövs hela 50 000 nya lastbilsförare. Men det är naturligtvis inte vem som helst som kan söka jobbet. En duktig lastbilschaufför ska vara socialt kompetent, pålitlig i alla väder och ansvarstagande, men framför allt måste man ha behörighet att köra lastbil.

Det som står i vägen för en blomstrande yrkeskår av lastbilsförare är de få utbildningsplatserna på gymnasiets transportutbildningar och att Arbetsförmedlingens satsning på lastbils- och bussförare sinkats med de rättsliga turerna kring upphandlingen av den. Det krävs en kraftsamling för att råda bot den skrikande efterfrågan på kompetenta yrkesförare. Just nu pågår ett antal satsningar vars syfte är att utbilda bort bristen:

Satsningar för fler yrkesförare

 • Regeringen har i sin budgetproposition anslagit 66 miljoner under 2018, och årligen därefter, för att skapa fler utbildningsplatser för yrkesförarutbildning inom regionalt yrkesvux.
 • Efter nya upphandlingar har Arbetsförmedlingens satsning på att utbilda nya yrkesförare med C-körkort och CE-behörighet dragit igång i Umeå. Detta ska resultera i omkring 40 nya anställningsbara yrkesförare till sommaren 2018.
 • I andra änden av landet kommer tio arbetslösa trelleborgare få chansen att utbildas till yrkesförare tack vare en gemensam satsning som involverar lokala åkeriföretag i behov av personal och trafikskolan Mårtenssons som står för utbildningen. Kraftsamling som projektet heter är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och företagarorganisationer som samverkar för ett bättre företagsklimat och lägre arbetslöshet i kommunen.

Vi ser fram emot fler satsningar framöver. Men när det är brist på kompetent personal måste ditt erbjudande som arbetsgivare vara attraktivt. Läs om hur du gör ditt transportbolag till en attraktiv arbetsgivare. Vill du veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan eller kontakta oss direkt!

Kontakta oss

Så kan dina förare spara dig tusenlappar genom att köra mjukt

av | Digitala bussbranschen, Digitala lastbilsbranschen, Förare, Hållbar transport, Kundnöjdhet

Att köra mjukt är smart, säkert och framför allt billigare än alternativet. Här får du tips om hur dina bussförare ska köra för att spara på både miljö och buss!

Skicka dina förare på utbildning i sparsam körstil, det lönar sig! Enligt Trafikverket kan du som bussföretagare spara tiotusentals kronor varje år när dina förare kör sparsamt. Det bekräftas också i en studie publicerad på förlaget Elsevier, som visar att bränsleekonomin förbättrades med 11,6% omedelbart efter att de förare som deltog i studien genomgått en utbildning i sparsam körstil. Efter sex månader hade bränsleförbrukningen minskat med 16,9%.

5 anledningar att köra mjukt:

 • minskad bränsleförbrukning
 • minskad reparationsbehov av bussen
 • minskade koldioxidutsläpp
 • minskad risk för trafikolyckor
 • ökad komforten för resenärerna

Tips för en sparsamt körstil:

 • håll en jämn hastighet
 • håll avstånden
 • med god framförhållning kan föraren släppa gasen tidigt och utnyttja rörelseenergin för att spara bränsle
 • nyttja även uppför- och nedförsbackar till gas och broms
 • utrusta föraren med en mobilapplikation som hjälper hen att köra sparsamt genom att planera körningen, rekommendera hastighet och uppdatera rutten för att undvika trafikstockningar till exempel

Blir du nyfiken på att veta mer om våra smarta produkter för buss? Klicka då på knappen nedan för att kontakta oss direkt!

Kontakta oss

Säkerhetsstatistik för bussbranschen

av | Förare, Fordon, Kundnöjdhet

Att resa med buss i Sverige är säkert, i alla fall om man jämför med resten av Europa. Där ligger Sverige i topp i statistiken över trafiksäkerhet. Det är hela tio gånger
säkrare att resa med buss än i en personbil. Men än kan vi inte slå oss för bröstet, dödsolyckor sker ändå och det finns sätt att förebygga dem.

Under 2016 dog sammanlagt 270 personer i trafiken. Det är alltså 2,7 personer per 100 000 invånare. Varav dessa 270 personer var det en som omkom i en vägtrafikolycka med buss. Trots att statistiken över omkomna i vägtrafikolyckor i hela Europa minskade år 2016, behövs ytterligare åtgärder för att nå det europeiska målet om att halvera antal omkomna mellan åren 2010 och 2020. I Sverige diskuteras säkerheten friskt i bussbranschen.

Förslag på åtgärder för säkrare bussresor

 • förhindra stående passagerare i höga hastigheter
 • öka bältesanvändningen i bussar

I en undersökning genomförd av expressbussföretaget Swebus i år uppgav 83 procent av de tillfrågade att de använder bälte när de reser med buss. När samma fråga ställdes av Vägverket för tolv år sedan var siffran 25 procent. Den vanligaste anledningen varför resenären inte använder bälte är för att det är obekvämt.

Mer trafiksäkerhetsstatistik
Den största trafikantgruppen bland de omkomna var år 2016 bilister (151 omkomna), följt av motorcyklister (36 omkomna) och gående (42 omkomna). De allra flesta bilisterna som omkommer färdas i personbil. Under 2016 omkom en person i buss och 12 personer i lastbil, varav sex i lätt lastbil och sex i tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton). Läs mer statistik i Trafikanalys Vägtrafikskador 2016.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för bussföretag är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller ringa oss direkt!

Kontakta oss

Hur du förebygger sjukskrivningar i transportbranschen

av | Förare

En bra yrkeschaufför är både en skicklig förare och har förmågan att ge en god service till kunderna. Utan dem blir det svårt att bedriva verksamhet inom transportbranschen. I tider av personalbrist är du som chef särskilt mån om att hålla nere antalet sjukskrivningar. Men hur skapar man en sund och hållbar vardag för sina medarbetare?

Enligt statistik från Försäkringskassan är antalet startade sjukskrivningar högst bland män inom landtransporter. I tider med stor brist på förare med rätt behörighet är detta ett stort problem för transportbolag i Sverige. Både den psykiska och fysiska arbetsmiljön är faktorer som spelar in när anställda sjukskriver sig. Vilka dem är och vad som får människor att må bra på jobbet kan du läsa mer om nedan.

Fysiska faktorer som påverkar hälsan
Det första man tänker på är ofta risken för olyckor, men en utdragen ergonomisk belastning har också en mycket negativ inverkan på hälsa och arbetsförmåga. Det gäller även tunga lyft och obekväma arbetsställningar.

Psykiska faktorer som påverkar hälsan
Hur den anställda upplever den psykiska arbetsmiljön har ibland ännu större betydelse för hälsan på arbetsplatsen än de fysiska. Medarbetare som känner sig utsatta för mobbning och trakasserier har en markant ökad risk för sjukskrivning. Jobb med höga krav och begränsade möjligheter att påverka den egna arbetssituationen har också högre andel sjukskrivningar.

Vad du kan göra för att få dina anställda att hålla sig friska

 • Det är viktigt för dina anställdas trivsel och hälsa att de känner att de har kontroll över och kan påverka sin arbetssituation.
 • Ge dina anställda möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, genom att erbjuda vidareutbildningar på arbetstid.
 • Du kan effektivisera arbetet för dina anställda genom att digitalisera arbetsprocesser som rapportering och orderhantering.
 • Sist men inte minst: låt dina anställda träna på arbetstid. Det är ett bra sätt att motverka ohälsa och bidrar också till att anställda får mer gjort. Det har bland annat visats i en studie vid Stockholms universitet.

Om du vill veta mer om våra smarta produkter för transportbranschen, klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss!

Kontakta oss